" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Δόγμα Τράμπ


«Τό μήνυμά μας πρός τόν κόσμο εἶναι τό ἑξῆς: Δέν μπορεῖτε νά νομιμοποιηθεῖτε καί ν' ἀποκτήσετε τό καθεστώς τοῦ πολίτη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἰσερχόμενοι παράνομα στήν χώρα μας. Νά ξέρετε ὅτι δέν μπορεῖτε νά μπουκάρετε λαθραῖα  καί ἁπλῶς νά περιμένετε νά νομιμοποιηθεῖτε. Αὐτές οἱ μέρες τελείωσαν» 


"You cannot obtain legal status or become a citizen of the United States by illegally entering our country. People will know that you can't just smuggle in, hunker down and wait to be legalized.Those days are over. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου