" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Ἄμ,τώρα ἐξηγεῖται πῶς τά βρέφη πῆραν σύνταξιν γιά τήν ἐθνικήν ἀντίστασιν ! Ἑλλαδική Δημοκρατία τό Μεγαλεῖο σου ! ! !Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου