" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Βέλγος ὑπουργός Ἐσωτερικῶν : Οἱ μουσουλμάνοι εἶναι καρκίνος γιά τήν Εὐρώπη !
" Ἡ πολιτική ἐντάξεως τῶν μουσουλμάνων στό Βέλγιο ἀποδεικνύεται πώς εἶναι ἕνας καρκίνος πού δύσκολα ἀντιμετωπίζεται. Πολλοί ἀπό αὐτούς χόρευαν κατά τήν διάρκεια τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στίς Βρυξέλλες", εἶπε ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τοῦ Βελγίου κατηγορόντας τήν πολιτική τῆς κυβερνήσεως νά ἐντάξουν τούς μουσουλμάνους στήν Βελγική κοινωνία. 

Σέ μία συνέντευξή του σέ ἐφημερίδα τοῦ Βελγίου (De Standaard), ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Jan Jambon ἐξέφρασε τήν λύπη του πού ἕνα σημαντικό ποσοστό μουσουλμάνων χόρευε ἀπό τήν χαρά του κατά τήν διάρκεια τῶν τριῶν βομβιστικῶν ἐπιθέσεων πού ἐπέφεραν τόν θάνατο σέ 32 ἀθῶα θύματα καί τραυμάτισαν ἄλλους 300 πολίτες! Κατηγόρησε τήν πολιτική τῆς κυβερνήσεως ἡ ὁποία ἀποδεδειγμένα ἀπέτυχε νά ἐνσωματώσῃ τούς μετανάστες καί τούς πρόσφυγες στήν εὐρωπαϊκή κοινωνία. Ἐν εἴδη παραδείγματος εἶπε πώς "οἱ κάτοικοι τῆς γειτονιᾶς Molenbeek στίς Βρυξέλλες ἦταν πολύ ἐπιθετικοί κατά τήν διάρκεια ἐπιδρομῆς τῆς ἀστυνομίας στήν περιοχή πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν σύλληψη τοῦ βασικοῦ ὑπόπτου στίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις στό Παρίσι τόν περασμένο Νοέμβριο πού εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τόν θάνατο 130 ἀνθρώπων". 

"Πέταξαν πέτρες καί μπουκάλια κατά τῶν ἀστυνομικῶν καί τῶν δημοσιογράφων πού ἦταν παρόντες κατά τήν σύλληψη τοῦ  Salah Abdeslam . Αὐτό εἶναι τό πραγματικό πρόβλημα ! Ὅτι οἱ μετανάστες ἀπό τήν τρίτη καί τέταρτη γενιά ἔχουν στραφῆ ἀνοιχτά ἑνάντια στίς κοινωνίες μας καί εἶναι πρόθυμοι νά χρησιμοποιήσουν βία καί νά τό αἰτιολογήσουν πώς ἔχει νά κάνῃ μέ τήν πολιτική μας " δήλωσε ὁ Jambon.

Μέ βάση τήν ἐκτίμηση τοῦ ὑπουργοῦ "οἱ τρομοκράτες ἀποτελοῦν ἁπλῶς τήν "πληγή" ἡ ὁποία εἶναι πολύ εὐκολότερο νά γιατρευτῆ ἀπό ὅτι ὁ πυρῆνας τοῦ προβλήματος πού εἶναι βαθιά ριζωμένος στά τμήματα τῆς κοινωνίας τῶν μεταναστῶν καί ἡ κυβέρνησις γιά πολλά χρόνια ἀγνοεῖ τά προειδοποιητικά σημάδια

"Οἱ τρομοκράτες μποροῦν νά συλληφθοῦν καί νά ἀφαιρεθοῦν ἀπό τίς κοινωνίες, ὅμως ἐκεῖνοι πού ὑποστηρίζουν τήν τρομοκρατία ἤ νά ἀντιδροῦν ἐπιθετικά στήν ἐπιβολή τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως, κατά τήν διἀρκεια τῶν συλλήψεων, εἶναι ἕνα σημάδι τοῦ καρκίνου πού εἶναι πολύ πιό δύσκολο νά θεραπευτῆ"

"Μποροῦμε νά τό κάνουμε σήμερα ἤ αὔριο ὅμως οἱ πολιτικοί θά πρέπῃ νά ξεπεράσουν τούς ἑαυτούς τους" τόνισε καθιστῶντας σαφές πώς ὑπάρχει πλέον γρήγορη λύση σ'αὐτό τό πρόβλημα, σέ σύντομο χρονικό διάστημα.  

Τό Βέλγιο ἔχει πληθυσμό 11 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, μέ περίπου τό 6% νά εἶναι μουσουλμάνοι, σύμφωνα μέ ἔρευνα τοῦ  Pew Research τοῦ 2010. Τήν ἴδια στιγμή, σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις τοῦ ΟΗΕ τό Βέλγιο ἦταν ἡ χώρα πού παρεῖχε τήν μεγαλύτερη βοήθεια στό ἰσλαμικό κράτος (IS formerly, ISIS/ISIL) σέ νεοσύλεκτους, ἀνά κάτοικο στήν Εὐρώπη. Πάνω ἀπό 500 πῆγαν ν'ἀγωνιστοῦν στό πλευρό τῶν τζιχαντιστῶν, ἀπό τό 2010. Πολλοί ἀπό αὐτούς σήμερα ἔχουν ἐπιστρέψῃ στά σπίτια τους καί τώρα ἀποτελοῦν ἀπειλή γιά ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη. 

Πηγή 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου