" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Ἐξευτελισμένα ὑποκείμενα-ὑποτακτικοί, δοῦλοι τοῦ συστήματος, λάβετε τό μήνυμα : ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ !


Σήμερα δέν θά τά βάλω μέ τούς κρατοῦντες-ἐξουσιαστές,ἀλλά μ΄ὅλους καί ὅλες ἐκείνους καί ἐκείνες πού δέν ἔχουν τό θάρρος νά ποῦν ἕνα : «ΟΧΙ δέν θά ἐκτελέσουμε τίς προδοτικές ἐντολές σας» ! 

Διότι, προσωπικῶς, ἐάν μοῦ ἔδιναν νά μοιράσω ἕνα φυλλάδιο,ὅπως αὐτό τό ἐπαίσχυντο πού ἐμοίρασαν στούς λαθρό πού ἔχουν στήσει τά τσαντήρια τους στό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΟΜΟΥΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ .

Καί φυσικά θά μέ περνοῦσαν πειθαρχικό γιά ἀνυπακοή, ἔτσι; Νά μέ περνοῦσαν λοιπόν καί ἐκεῖ θά τούς ῥωτοῦσα : « Γιατί ποτέ δέν μοῦ δώσατε ἕνα παρόμοιο φυλλάδιο - συμπαράστασης πρός τούς δοκιμαζομένους μου συμπατριῶτες; Γιατί ποτέ δέν μέ βγάλατε στούς δρόμους, νά πάω στά παγκάκια, στίς γέφυρες, στά πάρκα, στά πεζοδρόμια πού ἐξαθλιωμένοι συνέλληνες ( μέχρι ἐχθές νυκοκυραῖοι ἄνθρωποι) ἐξ' αἰτίας τῶν δικῶν σας πολιτικῶν βρίσκονται στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ; »

Αὐτά θά τούς ῤωτοῦσα γιά νά τούς καταδείξω τό αἴσθημα ΑΔΙΚΙΑΣ πού διακατέχει τούς Ἕλληνες πολῖτες πού βιώνουν ὅλα αὐτά τά ...περίεργα καί ὕποπτα παιχνίδια τοῦ παγκοσμίου συστήματος...

Διότι, τί ἄλλο μπορεῖ νά εἶναι πέραν τοῦ βρωμεροῦ σχεδίου πού ἔχει καταστρώσῃ ἡ κλῖκα τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν; Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νά ἐξηγήσῃ κανείς τήν προώθησιν-ἐποίκησιν, ἀλλοθρήσκων μουσουλμάνων σέ μία Χριαστινική καί μέ βαθυές ἐθνικές ῥῖζες, ἤπειρον ὅπως ἡ εὐρωπαϊκή; Καί πῶς ἀλλιῶς μπορεῖ νά αἰτιολογήσῃ κάποιος τήν ἀπέχθεια πού δείχνει ἡ ἐξουσία πρός πᾶν τι ἐθνικόν καί τήν ἄμετρον συμπαράσταση καί ἀλληλεγγύην πρός ὅλους αὐτούς πού ὡσάν τσουνάμι ἦρθαν καί ἔρχονται ἀπό τά βάθη τῆς ἀσιατικῆς ἠπείρου ! 

Μέ αὐτούς καί αὐτές τά ἔχω πού πειθήνια ἀκολουθοῦν καί ἐκτελοῦν κάθε παρόμοια ἐντολή πού τούς δίδεται χωρίς οὐδεμιᾶς ἀντιρήσεως ! Τέτοια ΚΑΤΑΝΤΙΑ ! 

Κοιτᾶξτε τί ἀκριβῶς ἐμοίραζαν οἱ κυρίες τοῦ Λιμενικοῦ στούς μαχαιροβγάλτες ἀφγανο-πακιστανο-μπαγλεντεζιανούς ἐποίκους ( δέν κάνουμε λόγον γιά Συρίους διότι εἶναι τόσοι ἐλάχιστοι πού χάνονται στήν πλειονότητα τῶν ...ἄλλων) :

 Καταλάβατε; " Χρυσή σελίδα στήν ἱστορία τοῦ Πειραιῶς", οἱ μαχαιροβγάλτες, οἱ μουσλίμ ( πού ὁ μεγάλος ἐθνικός ἤρως Γεώργιος Καραϊσκάκης, λίγο πιό έκεῖ, στό Φαληρον, ἔδωσε τήν ζωήν του -23 Ἀπριλίου 1827- γιά νά φύγῃ ὁ ὀθωμανός κατακτητής καί ἡ μισητή ἡμισέληνος ἀπό τήν Πατρίδα μας) τά ἀπολίτιστα ὄντα πού σφάζονται γιά ἔνα κινητό ! 

Τούς ἀγαπᾶμε; Ἔ, τούς ἀγαπᾶμε; Τότε γιατί ἔγινε ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 ; Ἔλα ντέ...

Ἀντί λοιπόν, νά πᾶνε καί νά τούς πάρουν σηκωτούς καί νά τούς στείλουν ἀπό ἐκεῖ πού ἦρθαν τούς παρακαλοῦν, τούς ἱκετεύουν , τούς χαϊδεύουν καί τούς ἐκληπαροῦν νά ἀδειάσουν τό λιμάνι γιά τά εὐνόητα : τήν εὔρυθμον λειτουργία τοῦ μεγαλυτέρου λιμένος τῆς χώρας ! Καί ἔβαλαν καί γυναῖκες (ὅμορφες καί νέες) νά μοιράσουν τά φυλλάδια ! Γιατί ἆρα γέ ;

 Καί φαντάζομαι αὐτό δέν ἦταν πρωτοβουλία τῆς σκ@τοκουμμουνιστικῆς κυβερνήσεως τῶν βρωμιαρέων, ἀλλά τῶν νέων ἀφεντικῶν τοῦ Πειραιῶς,τῶν Κινέζων !

Ἔχουμε πέσῃ στό κατώτερο σκαλί τῆς κακομοιριᾶς, τῆς δυστυχίας,τῆς ὑποταγῆς,τοῦ ἐξευτελισμοῦ ! Πιό κάτω δέν νομίζω νά πηγαίνῃ. Γιατί,ἀλήθεια, τί εἶναι πιό κάτω; Μήπως ἡ ἀντικατάστασις μας καί ἡ παράδοσις τῆς Πατρίδος μας; 

Ἔ, λοιπόν, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΙΝΗ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ ! Ὅπως ἐκεῖνοι οἱ λίγοι «τρελοί» πού ἔδωσαν τόν Ὑπέρ Πάντων Ἀγῶνα τοῦ '21, ἔτσι καί σήμερα κάποιοι ἄλλοι λίγοι θά δώσουν ἕναν νέο ἀγῶνα γιά τήν Πατρίδα καί τό Ἔθνος !  ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ  ! ! !

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου