" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Ἡ ἐλπίδα ἦρθε γιά κάθε ἀλλόφυλο καί ἀλλόθρησκο !  Ἡ κατάστασις μέ τούς χιλιάδες λαθρομετανάστες πού ἔχουν καταλάβει διάφορα σημεῖα τῆς χώρας μας, πηγαίνει καθημερινῶς ἀπό τό κακό στό χειρότερο ! 

Τίς προηγούμενες ἡμέρες παρακολουθούσαμε, ἀπό τήν Εἰδομένη ὅπου βρίσκονται χιλιάδες ( πλέον τῶν 20000) λαθρομετανάστες, τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς νά καταγγέλουν ληστεῖες, πλιάτσικο,καταπατήσεις ἀγροτικῶν ἐκτάσεων ἕως καί κλείσημο τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν ! Μέ ἀποκορύφωμα τά ὄντα αὐτά νά ζητοῦν ἀπό τούς Ἕλληνες ὁδηγούς ταυτότητες γιά νά κρίνουν κατά τό δοκοῦν ἐάν τούς ἀφήσουν νά περάσουν ἤ ὄχι !  ! ! Φυσικά ὅλα αὐτά ὑπό τίς ὁδηγίες καί προτροπές τῶν διαφόρων ΜΚΟ καί ἀλληλέγγυων οἱ ὁποῖοι βεβαίως στήν συντριπτική πλειονότητά τους εἶναι ἀλλοδαποί ἀναρχοάπλυτοι ( τσιράκια τοῦ Σόρος πού ἀμοίβονται ἁδρά) ! 

Ἡ περίπτωσις πού δέν ἔγινε γνωστή μέ τόν ἀστυνομικό πού ἀπειλήθηκε μέ μαχαίρι ἀπό λαθρομετανάστη καί βρέθηκε τελικῶς ὁ ἴδιος κατηγορούμενος καί μάλιστα μπῆκε σέ σειρά μέ κάποιους ἄλλους γιά νά τόν ἀναγνωρίσῃ ὁ μαχαιροβγάλτης ἀσιάτης  ( καί πάλι ὑπό τίς ὁδηγίες τῶν ἀλληλεγγύων) καταδεικνύει τήν κατάντια στήν ὁποίαν ἔχουμε περιέλθη ὥς κράτος !

Στά νησιά ὅπου ἡ κατάστασις εἶναι ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ, οἱ κάτοικοι πού ἔχουν ξεσηκωθῇ ἔρχονται κυριολεκτικά στά χέρια μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν ΜΚΟ καί ἀλληλέγγυους μέ συνέπεια οἱ διάφορες ἐμπλοκές νά ὁδηγοῦν τά πράγματα σέ ὕποπτες παρενέργειες ἀφοῦ ἔχουμε νά κάνουμε μ' ἕνα κράτος πού λειτουργεῖ εἰς βάρος τοῦ ἕλληνος ! 

Ἐχθές τό βράδυ στήν πολύπαθη Χίο, λαθρομετανάστης προσπάθησε νά ὑποστείλῃ τήν ἑλληνική σημαῖα ἀπό τήν περιοχή τοῦ λιμανιοῦ. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων πού σταμάτησαν τήν ἱεροσυλία τοῦ «κακόμοιρου» λαθρομετανάστη,ἀλλά καί ἡ κλιμάκωσις τῆς καταστάσεως ἀπό τό πλῆθος πού μαζεύτηκε ὅταν ἀστραπιαίως μετεδόθη ἡ ἀνόσια πρᾶξις, ἀνάγκασε τούς ἀστυνομικοὐς νά ἐπέμβουν καί νά συλλάβουν τόν δράστη ἀλλοδαπό. ( Βεβαίως δέν χωρᾶ ἀμφιβολία πώς μέ τήν παρέμβασιν τῶν εὐαισθήτων ἀλληλεγγύων καί συριζομούρηδων,θά ἀφεθῇ ἐλεύθερος πολύ συντόμως-ἄν ἤδη δέν ἔχει συμβῇ κιόλας-) .
 

Τό λιμάνι τῆς Χίου ἔχει κλείσῃ, ὁ χῶρος μοιάζει σκουπιδότοπο μέ τσαντήρια ( τό ἔκαναν σάν τά μοῦτρα τους) καί ἐννοεῖται πώς καράβια πλέον δέν πιάνουν στό λιμάνι... 


Στήν Σάμο ἐξαφανίστηκαν ἀπό τά σημεῖα 120 λαθρομετανάστες  πού ἔπρεπε νά ἀπελαθοῦν καί ὁ κόσμος ἔχει ξεσηκωθῇ. Κάποιοι ἄλλοι ἔβγαλαν μαχαίρια καί ἡ ἀναστάτωσις πού δημιουργήθηκε ἦταν τέτοιας ἐκτάσεως πού ἀκόμη καί ἡ ἀστυνομία φάνηκε ἐντελῶς ἀνίκανη νά ἐπιβάλῃ μία κάποια τάξιν. 


Ἀπό τίς ἔνοπλες δυνάμεις στρατευμένοι καταγγέλουν πώς σέ περιοχές ὅπου βρίσκονται λαθρομετανάστες τούς ὁποίους μάλιστα ἐξυπηρετεῖ ( ἤ ὑπηρετεῖ;) ὁ στρατός, μέ ἡμερήσια διαταγή τούς ἔχουν ἀπαγορεύσῃ νά φέρουν ὅπλο καί ξιφολόγχη ἀλλά καί τόν μπερέ μέ τό ἐθνόσημον(λόγῳ τοῦ Σταυροῦ), διότι λέει τούς δημιουργοῦν ψυχολογικό πρόβλημα ! ! ! 

Στόν δέ Πειραιᾶ ἔχει γίνῃ κατάληψις κανονική καί δέν ἀντιδρᾶ κανείς, δέν ἐπεμβαίνει κανείς λές καί ἔχει μετατραπῇ σέ γκρίζα ζώνη τό μεγαλύτερο ἑλληνικό λιμάνι ! 
Στό ΕΚΑΒ ἔχουν ἐντολή στά περιστατικά νά δίδουν προτεραιότητα στούς λαθρομετανάστες καί δευτερευόντως στούς ἕλληνες ! ! ! 

Ἐρώτησις ἀφελοῦς : Αὐτή εἶναι ἡ ἐλπίς πού ἔφερε ὁ (τ)συριζα καί πού στηρίζει ὁ «πατριῶτης» Καμμένος; Ἐκτός καί ἡ ἐλπίς τοῦ  mr. Alexis ἀφοροῦσε τόν κάθε ἀλλοεθνή καί ἀλλόφυλο καί ὄχι τούς Ἕλληνες ! Καί μᾶλλον ὅπως δείχνουν οἱ καταστάσεις πού βιώνουμε περί αὐτοῦ ἐπρόκειτο ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου