" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Ἡ Νορβηγία πληρώνει ἀδρᾶ τούς πρόσφυγες γιά νά ἐπιστρέψουν στίς πατρίδες τους

 
 
Οἱ Νορβηγικές ἀρχές πληρώνουν 10000 κορῶνες (1200 δολάρια), στούς αἰτοῦντες ἄσυλο μετανάστες, γιά νά ἐπιστρέψουν οἰκιοθελῶς στίς πατρίδες τους. Τό Ὄσλο ἀναφέρει πώς τά χρήματα αὐτά εἶναι κατά πολύ λιγώτερα ἀπό ἐκεῖνα πού θά χρειάζονταν γιά τήν συντήρηση τῶν προσφύγων στά κέντρα μετανάστευσης τῆς χώρας. 
 
Τό πρόγραμμα ξεικινᾶ ἀπό σήμερα καί θά ἔχῃ διάρκεια ἕξη ἐβδομάδω, ἀνέφερε ἡ Νορβηγική Δ/νση μετανάστευσης (Utlendingsdirektoratet - UDI)
 
Sylvi Listhaug
 "Πρέπει νά πειστοῦν περισσότεροι πρόσφυγες νά ἐπιστρέψουν στίς πατρίδες τους  καί γι'αὐτό διαθέτουμε κάποια χρήματα -βοήθεια γιά τήν ἐπιστροφή τους αὐτή. Ἄλλωστε αὐτά εἶναι πολύ λιγώτερα ἀπό ὅσο θά μᾶς κόστιζε ἡ παραμονή τους σέ κέντρα ἀσύλου", δήλωσε ἀρμόδιος ὑπουργός γιά τήν ἐνσωμάτωση Sylvi Listhaugποία εὐχήθηκε τό μέτρον αὐτό νά ἀποδώσῃ.    
 
 Οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο θά λάβουν 30000 κορῶνες ( 3600 δολάρια) συμπεριλαμβανομένων 20000 γιά τά ἔξοδα τοῦ ταξειδίου. Νωρίτερα ἡ ἀρμόδια Δ/νση εἶπε πώς μία οἰκογένεια μέ 2 παιδιά θά μποροῦσαν νά πάρουν περίπου 80000 κορῶνες, ἐκτός ἀπό τά ἔξοδα γιά τό ταξείδι: "Εὐχώμεθα αὐτοί πού ἔχουν ἔρθει στήν χώρα χωρίς κάποιο συγκεκριμένο πλάνο τοῦ τί ἀκριβῶς μποροῦν νά κάνουν παραμένοντας ἐδῶ,νά ἐπιστρέψουν τό συντομώτερο στήν πατρἰδα τους καί νά ξεκινήσουν τήν ζωή τους ἐκεῖ, εἶπε ἡ Camilla Wilberg ἐκπρόσωπος τῆς Δ/νσης Μετανάστευσης. 
 
Ἐπίσης πρόσθεσε πώς ἡ προώθησις καί γνωστοποίησις τοῦ νέου προγράμματος θά γίνει μέσῳ ἀφισῶν καί ὀθονῶν σέ 31 δήμους τῆς χώρας. 
 
 
 
Συνολικά ἔχουν φτάσει στήν Νορβηγία 35358 τό 2015 σέ σχέση μέ 11480 τό 2014
 
 
Ἑλλάς Αἰώνιον/πηγή  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου