" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Λιβύη: ἀποκαλυπτικές ἐκθέσεις δείχνουν ὅτι σχεδόν ἕνα ἑκατομμύριο ἀφρικανοί ἑτοιμάζονται νά εἰσβάλουν στήν Εὐρώπη
ἀπό : INFO STORMER

Σέ μία Εὐρώπη πού ἤδη καταρρέει ἀπό τό τσουνάμι τῆς εἰσβολῆς τῶν ἀσιατικῶν ὁρδῶν, πού μοιάζει μ' ἐκείνη τήν εἰσβολή πού δέχτηκε σχεδόν 1500 χρόνια πρίν ἀπό τίς βάρβαρες ὁρδές τοῦ Ἀττίλα, τώρα φαίνεται ἕτοιμη νά ἀντιμετωπίσῃ ἕνα ἀκόμη χειρότερο πλῆγμα ἀπό τήν ἐπέλαση τῶν ἀφρικανῶν "μεταναστῶν" ἀπό τίς ἀκτές τῆς Λιβύης, πού ὅπως ὑπολογίζεται θά πλησιάσῃ τό ἕνα ἑκατομμύριο στούς ἑπομένους δύο μῆνες ! 

Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν συγκλονιστικῶν ἀποκαλύψεων πού περιέχουν, ἀπό μαρτυρίες αὐτοπτῶν μαρτύρων, οἱ ἐκθέσεις αὐτές, ὁ ὑπουργός ἐσωτερικῶν τῆς Γαλλίας Jean-Yves Le Drian,ζήτησε ἔκτακτη συνεδρίαση ( βλέπε :συζήτηση προπαγάνδας /ἄσυλο),ὥστε νά διαχειριστοῦν σωστότερα τήν μελλοντική εἰσροή ἀλλά καί γιά τήν δημιουργία μίας κυβερνήσεως "ἐθνικῆς ἑνότητος" πού θά ἐλέγξει καλύτερα τήν κατάσταση.

ἀπό Breitbart London:

 Μία ἔκθεσις ἀπό τήν Λιβύη ἰσχυρίζεται πώς ὑπάρχουν τουλάχιστον 800.000 μετανάστες στίς ἀκτές τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι περιμένουν τήν κατάλληλη εὐκαιρία ὥστε νά διασχίσουν τήν θάλασσα μέ κατεύθυνσιν πρός Ἰταλία καί Ε.Ε. γενικότερα, σχεδιάζεται μία νέα σύνοδος κορυφῆς γιά τήν προετοιμασία τοῦ ἑπομένου μεγάλου κύμματος διείσδυσης μεταναστῶν στήν Εὐρωπαϊκή ἤπειρο. 


Ἡ αὐστριακή ἐφημερίδα  Kronen Zeitung ἀναφέρει πώς ὁ γάλλος ὑπουργός ἐσωτερικῶν Jean-Yves Le Drian ὑπεστήριξε πώς ὁ ἀριθμός τῶν μεταναστῶν πού περιμένουν στίς ἀκτές τῆς Ἀφρικῆς γιά νά περάσουν στήν Εὐρώπη ἀνέρχεται σέ ἑκατοντάδες χιλιάδες.

Ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως,Federica Moghoerini,ἐπιβεβαίωσε ἐπισήμως τούς φόβους τῆς γαλλικῆς πλευρᾶς, ἐκτιμώντας τόν ἀριθμό τῶν ἐκτοπισμένων στίς ἀφρικανικές ἀκτές πού περιμένουν τήν εὐκαρία νά περάσουν στήν Ἰταλία, σέ 500.000. Ἡ  Federica Moghoerini ἐπικρίθηκε ἀπό τούς κριτικούς ὅταν κατά τήν διάρκεια συνεντεύξεως τύπου μετά τίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις στίς Βρυξέλλες, δάκρυσε καί μέλη τοῦ εὐροκοινοβουλίου ζήτησαν τήν παράιτησίν της. 


Ἡ Λιβύη ὑπῆρξε τό πλέον ἀποτυχημένο κράτος στήν ἀντιμετώπιση τῶν τρομοκρατικῶν ἰσλαμικῶν ὁμάδων πού ἐπιδιώκουν νά πάρουν τόν ἔλεγχο τῆς χώρας μετά τήν πτώση τοῦ Μουαμάρ καντάφι τό 2011. Οἱ κυβερνητικές δυνάμεις μάχονται τούς τρομοκράτες ἰσλαμιστές πού ὡς φαίνεται ἐκμεταλεύονται τήν μεταναστευτική κρίση γιά νά ἀποσποῦν χρήματα ἀφρικανῶν πού θέλουν νά μεταναστεύσουν στήν Εὐρώπη. 

Ἡ συνοριακή ὑπηρεσία τῆς Ε. Ε., Frontex, δήλωσε πώς ἡ Ἀφρική θά εἶναι ἡ ἑπομένη μεγάλη πρόκληση παράνομης μεταναστεύσεως, πού θά ἀντιμετωπίσῃ ἡ Εὐρώπη. Ἑκατομμύρια ἀφρικανῶν ἀντιμετωπίζουν τήν φτώχεια, τόν πόλεμο καί τήν ἀσθένεια καί σέ συνδυασμό μέ τήν ἀνικανότητα τῆς Λιβύης ν'ἀντιμετωπίσῃ τά κύμματα αὐτά ὅπως ἐπίσης καί τήν αὔξησιν τοῦ δουλεμπορίου, οἱ 800.000 μπορεῖ νά εἶναι μόνον ἡ ἀρχή...

ἀπό : incogman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου