" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Τιμοῦμαι τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ! ! !

Ἐάν κάποιος ...ἐπίσημος ἔλεγε πώς ἀναγνωρίζει καί τιμᾶ τό ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων ἀλλά ὄχι αὐτό τῶν ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τί θά σκεφτόταν κάποιος; Προφανῶς πώς δέν εἶναι ἕλληνας καί πώς δέν "τρέφει" καί τά καλύτερα τῶν συναισθημάτων πρός τήν ἑλληνική φυλή. 

Ἔάν τώρα, αὐτός ὁ "ἐπίσημος" ἦταν ἑλλην ὑπουργός,τί θά σκεφτόσαστε; Καί μάλιστα ὄχι ἁπλῶς νά τό λέει δημοσίως, ἀλλά νά τό δείχνει καί μέ ...ἐπισήμους τρόπους ὅπως ἡ προτροπή πρός ἀπόδοση τιμῆς στήν ἀφιερωμένη ἡμέρα τοῦ ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος καί μάλιστα πρός τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς χώρας ! ! ! 

Τί θά σκεφτόταν λοιπόν κάθε ἕλλην πολίτης; Τί θά σκεφτόταν γιά τόν ὑπουργό ἀ-Παιδείας Φίλη; Τί λιγότερο θά μποροῦσε νά σκεφθῇ πέραν τοῦ ὅτι ἔχει νά κάμνῃ μέ ἀλλόφυλο ἄτομο. Ἴσως τό περισσότερο θά ἦταν νά σκεφθῇ πώς εἶναι ἕνας συνειδητός προδότης τοῦ Ἔθνους πού ἐπελέγη στήν θέση αὐτήν γιά νά βλάψῃ τήν Πατρίδα μας. Πάντως σέ κάθε περίπτωση ἕλλην ΔΕΝ εἶναι


Διότι ἐάν εἶσαι ἕλλην μιλᾶ τό αἷμα σου, μιλοῦν τά πατρογονικά σου κύτταρα, μιλᾶ μέσῳ ἐσοῦ ἡ Ἱστορία τοῦ Ἔθνους σου καί ὅλα αὐτά δέν προδίδουν ἀπεναντίας μεταδίδουν Πίστη,Ὑπερηφάνεια καί Σεβασμό στά ὅσια καί Ἱερά τῆς Φυλῆς ! 

Ἡ ἀπαξία τῶν ἀνωτέρω ἀποδεικνύει ἁπλῶς ὅτι δέν ἀνήκεις στήν ἑλληνική ῥάτσα, ἄνευ οὑδέ μίας ἐξαιρέσεως... Τί εἶπε; "συμεριζόμενος τίς ἀπόψεις πολλῶν ἱστορικῶν καί πολλῶν διεθνολόγων,πρόκειται γιά ἐθνοκάθαρση καί ὄχι γενοκτονία" 

15 Δεκεμβρίου 2007 ἡ Διεθνής Ἕνωσις  ἐπιστημόνων μελέτης τῆς Γενοκτονίας ( IAGS, International Association of Genocide Scholars) ἀνεγνώρισε τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου . Ἀλλά προφανῶς κάποιους ἄλλους εἶχε στό μυαλό του ὁ Φίλης ἵσως περισσότερο ...περιουσίους...

Ἰδοῦ καί ἡ ἐγκύκλιος πρός τά σχολεῖα τῆς χώρας γιά τήν τιμή στό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα : 

«Όπως είναι γνωστό, στην 20η Σύνοδο της Μόνιμης Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε από την 15η έως την 17η Οκτωβρίου 2000 στην Κρακοβία, υιοθετήθηκε η πρόταση για την θεσμοθέτηση Ημέρας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και την πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στα σχολεία (άρθρο 9 της Διακήρυξης των Υπουργών Παιδείας).
Η Ελληνική Βουλή με το νόμο 3218/2004 (ΦΕΚ Α’ 12) καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι Σχολικές μονάδες την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 να αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προαναφερόμενη Ημέρα Μνήμης.
Προτεινόμενο θέμα είναι οι Έλληνες Δίκαιοι των Εθνών, δηλαδή «οι χριστιανοί που διακινδυνεύοντας την ίδια τους τη ζωή, έκρυψαν, φυγάδευσαν και έσωσαν από βέβαιο θάνατο, εκατοντάδες Έλληνες Εβραίους στις πόλεις και τα χωριά της Πατρίδας μας» όπως αναφέρει το κείμενο της πρόσκλησης από την Περιφέρεια Αττικής και την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών για τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Ελλήνων Δικαίων των Εθνών στην Αθήνα.
Σκοπός των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η ενημέρωση των μαθητών για το Ολοκαύτωμα. Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μπορούν να περιλαμβάνουν διαλογικές συζητήσεις, εκθέσεις, προβολή ταινιών ή συναφούς εκπαιδευτικού υλικού, ανάγνωση κειμένων και εργασιών.
Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν τη δράση μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για το προτεινόμενο θέμα (ΕΜΕ 210- 3225582, http://www.jewishmuseum.gr).
Επιπροσθέτως, θέτουμε υπόψη σας για, κατά την κρίση σας, προβολή και αξιοποίηση στο πλαίσιο των εν θέματι εκδηλώσεων τα βραβευμένα βίντεο του περυσινού σχολικού διαγωνισμού για μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» τα οποία είναι διαθέσιμα στο κανάλι «YOUTUBE» της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου (EducationalTVGreece), στη διαδρομή: https://www.youtube.com/playlist?list=PL2J_qoFbHd55zN5pBOLN-I7Gk5ORRgtYQ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ»

Ἄς ἐξάγει ὁ καθείς τά συμπεράσματά του ... 

Υ.Γ1  Ἄχ! ἑλληνικέ λαέ ποιούς ἐπιλέγεις γιά κυβερνήτες σου... 

Υ.Γ.2 Πάντως περισσότερο μέ τουρκοσπορίτης μοῦ φαίνεται παρά γιά κάτι ἄλλο πιό ...περιούσιο...

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου