" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Πάλι ἐξευτελισμός; Ἤμαρτον !

 
Νά δικαιώσεις τόν Σόϊμπλε ; Νά ὑποθέσῃς πώς ὁ Τσίπρας τελικῶς εἶναι τόσο ἀνόητος; Νά πεισθεῖς  ὅτι ὄντως ἀπό τήν δεκαετία τοῦ '90 καί μετά ὁ ἐκπαιδευτικός τομέας πάσχει σοβαρῶς ; Ἤ μήπως ἡ μεγάλη ἀγάπη τῆς πρώτης φορᾶς ἀριστερά πρός τά λαθρό ἔφθασε σέ σημεῖο νά προσλαμβάνουν σέ ἀνώτερες θέσεις μέσα στήν ἴδια τήν κυβέρνηση ὅποιον τούς "διαβεβαιώνει" γιά πτυχεῖα καί γνώσεις πού ὑφίστανται μονάχα στήν σφαῖρα τῆς προσωπικῆς τους φαντασίας;

Ἔμ πῶς ἀλλιῶς νά δικαιολογήσῃ κάποιος τό νέο ρεζιλίκι τοῦ Τσίπρα μέ τόν ...προσωπικό του "μεταφραστή" ! Ἕνας ἀκόμη ἐξευτελισμός μέ δική μας εὐθύνη σέ διεθνές ἐπίπεδο καί πάλι ! Γιατί ὁ τελικός ἀποδέκτης τοῦ ἐξευτελισμοῦ εἶναι ἡ χώρα μας, δυστυχῶς. 

Παρακολουθεῖστε στό βίντεο τόν πρωθυπουργό τοῦ Ἱσραήλ νά προσπαθῇ νά καταλάβῃ τί θέλει νά τοῦ πεῖ στήν ἀγγλική ( ἤμαρτον ! τήν ἀγγλική καί ὄχι τήν κινεζική ) ὁ μεταφραστής τοῦ ἕλληνος πρωθυπουργοῦ ! 

Μήπως τό κάνουν ἐπίτηδες γιά νά ἀποδείξουν σέ τί κατάντια βρίσκεται αὐτή ἡ χώρα; Δέν μπορῶ νά δώσω καμμιά ἀπολύτως λογική ἐξήγηση ! Δυστυχία μας...

 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου