" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Τό μήνυμα γιά τό Νέον Ἔτος, ἀπό ἕναν χαζοχαρούμενο πρωθυπουργό καί ἀπό ἕναν Ἡγέτη Πρόεδρο

Ὁ χαζοχαρούμενος καί ἐκτός τόπου καί χρόνου Τσίπρας, ἀλλά κυρίως ὁ ψεύτης, ἀκόμη καί στό πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του συνεχίζει νά ἀπαξιεῖ τήν νοημοσύνη μας!  
Ὁ "πρώτη φορά ἀριστερά"  πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος μιλᾶ ὡσάν ἡ χώρα μας βρίσκεται στήν δίνη τῆς ...μαγείας καί στόν χρόνο πού ἦρθε θά "ἐξαφανισθεῖ" ἡ φτώχεια, θά ξεπληρώσουμε τούς δανειστές καί θά ἀρχίσει ἡ κυβέρνηση νά μοιράζει χρῆμα μέ οὐρά στόν κόσμο ὥστε ἀπό Ἑλλάδα νά γίνουμε Ἐλβετία !  
Καμαρῶστε τήν ἀνοησία τοῦ χαζοχαρούμενου ἤ ἐπί τό σωστότερον τοῦ Ἀρχι-ψευταρᾶ Τσίπρα ! "Το 2016 που έρχεται θα είναι το έτος της ανάκαμψης και της ανασυγκρότησης...Είναι η χρονιά που θα σηματοδοτήσει την οριστική έξοδο από την οικονομική κρίση και, μαζί,  το τέλος της επιτροπείας και την ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας...Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, με βαθιά ριζωμένη την ισονομία, την αξιοκρατία, και τη κοινωνική δικαιοσύνη. Νησίδα ασφάλειας, σταθερότητας και κοινωνικής προκοπής..."

Καί κάνετε τήν σύγκριση μέ τόν Πρόεδρο τῆς Ῥωσσίας, μιᾶς ὑπερδυνάμεως,μιᾶς χώρας πού ἡ οἰκονομία της εἶναι ἀνθοῦσα, μιᾶς χώρας πού ἡ βοήθειά της ἀποτελεῖ ἐλπίδα γιά πολλούς ἀδύναμους καί βασανισμένους λαούς, μιᾶς κραταιᾶς ἀναβιωμένης αὐτοκρατορικῆς δυνάμεως ! 
Τό μήνυμα τοῦ Ἡγέτη Ποῦτιν μιλᾶ γιά τιμή σ'ἐκείνους πού ἐργάζονται γιά τό καλό τῆς Πατρίδος, γιά κοινούς ἐθνικούς στόχους μέ αἴσθημα εὐθύνης γιά τό μέλλον τῆς χώρας ! 

 
"Οι άνθρωποί μας πρέπει να εργάζονται στα νοσοκομεία και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, την εκτέλεση των υπηρεσιών και να παραμένουν προσηλωμένοι στο καθήκον τους, να υπερασπιστούν τα σύνορά μας, και να είναι έτοιμοι να διασφαλίσουν της ασφάλειας μας στην ξηρά, στη θάλασσα και στον ουρανό. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους εκείνους που είναι πάντα στη θέση τους, την ημέρα και τη νύχτα, τις καθημερινές και αργίες... Η επιτυχία ολόκληρου του έθνους εξαρτάται από την αποτελεσματική εργασία και τα επιτεύγματα του κάθε ενός από εμάς. Είμαστε ενωμένοι με τους ίδιους στόχους, με την κοινή μας επιθυμία να ωφελήσουμε την πατρίδα μας και με αίσθημα ευθύνης για το μέλλον της...


Ἀλλά τί ψάχνουμε νά βροῦμε τώρα; Εἴπαμε : κάθε λαός ἔχει τήν ἡγεσία πού τοῦ ἀξίζει...

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου