" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

«Καλή» συνέχεια Φραγκία ...

εἰκών
Οἱ Φράγκοι πρέπει νά ἀποδεχθοῦν τό ἰσλάμ. Ἡ ἄρνησις τοῦ πολυ-πολιτισμοῦ εἶναι προδοσία. Ἑμ. Μακρόν

Καλά,μήν σφίγγεσαι τόσο πολύ καί πάθῃς τίποτα. Τό ἀποδέχθησαν καί τό ἰσλάμ καί τόν πολυ-πολιτισμόν. Ἄλλως τε,τ' ἀποτελέσματά του τά βιώνουν τραγικώτατα καί τούς ἀρέσει πολύ,πάρα πολύ : 

66,10%

«Καλή» συνέχεια Φραγκία ...

 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου