" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Σ' ἐμᾶς, τό πέταξε στά μοῦτρα ὁ Πάϊατ : Ἐμεῖς πληρώνουμε γιά τήν ἰσλαμοποίησίν σας,κοροϊδάρες ! Καί στά πιστά σκυλιά του τά δολάρια...

μέ τόν δήμαρχον τῆς νήσου (εἰκών)

 Πῆγε στήν Χῖον γιά νά ἐπιθεωρήσῃ τό ...προσφυγικόν (βλέπε : λαθρομεταναστευτικόν),ὁ ἐν Ἀθήναις πρέσβης τῶν ΗΠΑ,Τζέφρι Πάϊατ. Ναί αὐτός πού ἦταν πρέσβης στήν Οὐκρανία (2013-2016) περίοδος αἱματηρή,διχαστική καί μέ ὅ,τι ἄλλο σήμαινε αὐτό...μέ τόν Μητροπολίτη τῆς νήσου,  (εἰκών)
Αὐτός λοιπόν,πῆγε στήν Χῖον γιατί ...πονᾶ ἰδιαιτέρως γιά τά ...προσφυγόπουλα ! Καί ἐπισκέφθηκε τόν Δήμαρχον,κάποιους ἱερεῖς (δέν τό ψάχνω ποιούς καί γιατί...) καί βεβαίως -βεβαίως τά δικά τους παιδιά,τίς ΜΚΟ ! Ἐκεῖ,ἡ συγκίνησις ἦταν μεγάλη καί ἡ ἐξομολόγησις αὐθόρμητος : 

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος δωρητής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες -δωρίζοντας περισσότερα από 1,49 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016. Το οικονομικό έτος 2017, οι Ηνωμένες Πολιτείες δώρισαν επίσης απευθείας σε ΜΚΟ που ασχολούνται με τις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων στην περιοχή 41,5 εκατομμύρια δολάρια στην Υπηρεσία Αντιμετώπισης της Κρίσης στην Ευρώπη, δύο εκατομμύρια δολάρια στη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα και 800.000 δολάρια στο Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στην Ελλάδα».(πηγή)

Γιατί,σοῦ λέει : 1,5 δίς τό προηγούμενον ἔτος, 44,5 ἑκατομμύρια μέχρι τώρα γιά τό 2017. Ὑπολοίπονται,λοιπόν πολλά ἀκόμη γιά τήν πάρτη σας. Γι'αὐτό, κάνετε καλῶς τήν δουλειά σας καί θά λάβετε ἐν καιρῷ,ἐμεῖς ἐδῶ εἴμεθα...

Καί ἡ ἀπάντησις ἦρθε μέσῳ τῶν αἱματηρῶν ἐπεισοδίων τῆς Παρασκευῆς (ἐδῶ),γιά νά καταδείξῃ,ἄν μή τί ἄλλο,τήν δύναμίν της καί ἡ ἄλλη πλευρά,αὐτή τῶν πιστῶν σκυλιῶν καί τυφλῶν δούλων τῆς σιωνιστικῆς ἐξουσίας. Διότι,πιστοί ὑπηρέτες μέν ἀλλά ἄμα δέν τρέχει ποταμός τό δολάριο ξέρουμε καί ἐμεῖς πώς θά σᾶς κάνουμε νά ἀνοίξετε τίς κάνουλες καί πάλιν. Ἄλλως τε,τί εἶναι τά 45 ἑκατομμύρια μπροστά στό 1,5 δίς τοῦ 2016; Σταγόνα στόν ὠκεανό...

Ὅσον ἀφορᾷ τό μήνυμα γιά τά αἰωνίως κορόϊδα,τούς Ἕλληνες,πῆραν τήν ἁπανταχοῦσαν περί τοῦ ποιός πληρώνει τόν ...βαρκάρη... Καί ὅπου βαρκάρης ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς Ἑλλάδος ! 

ΗΠΑ,βρέ,μιλᾶμε γιά ἰσχυρούς δεσμούς πού λέει καί ὁ Τζέφρι Πάϊατ. Καί δή μέ τήν Χῖον ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου