" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ἔ,ναί λοιπόν,ἔκαναν πολύ καλῶς τήν δουλειά τους τά παρακρατικά σκυλιά ...Σημίτης  : « Ἡ δολοφονική ἀπόπειρα ἑναντίον τοῦ Λουκᾶ Παπαδήμου, δείχνει ὅτι στήν χώρα ἐπικρατεῖ μία θλιβερή κατάσταση: Αὐτοί πού κάνουν καλά τήν δουλειά τους, αὐτοί πού φροντίζουν γιά τήν χώρα, γίνονται στόχος» 

Ἔτσι γιά νά ἐντυπωθῇ καλῶς στό μυαλό (μυαλό; λέμε τώρα...) τοῦ πόπολου,πώς τά μνημόνια εἶναι εὐλογία γιά τήν χώρα ! Καί αὐτό ΠΡΕΠΕΙ νά τό χωνέψουμε καλῶς ... 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου