" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Νἄτανε τό '21 ! Ἄχ καί νἄτανε ...


Νά περνάω καβαλάρης στό πλατύ τ' ἁλώνι 
καί μέ τόν Κολοκοτρώνη νά 'πινα κρασί ! Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου