" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος α΄)

Ηθοποιός ερμηνεύει τον Κλεισθένη στο δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ του PBS με τίτλο «The Greeks: Crucible of Civilization» («Οι Ελληνες: Χωνευτήρι του πολιτισμού»), 2000 (ἡ εἰκών καί ἡ λεζάντα ἀπό ἐδῶ)

Αὐτή ἡ δημοκρατία τους,βρέ παιδί μου,εἶναι πολύ σπουδαῖον πρᾶγμα ! Ὅ,τι καί νά γίνῃ,προτάσσεται σχεδόν πάντα ἡ ...δημοκρατία ! Νικᾶ,ὅπως καί νά ἔχουν τά πράγματα,γιά τό καλό τοῦ λαοῦ πού εἶναι κυρίαρχος. Γιατί,αὐτοί πάντα τό καλόν μας θέλουν καί διά τοῦτο ...ἀγωνίζονται ! Ὅπως ὁ Κλεισθένης,ὁ θεμελιωτῆς τῆς δημοκρατίας τους,πού μέχρι καί ὁ γέρο-Μπούς τόν μνημόνευσε,σ'ἐκεῖνον τόν περίφημο λόγον του (τρομάρα του) στήν Πνῦκαν τὀ 1991. 

Βρέ τόν δημοκράταρο τόν Κλεισθένη ! Αὐτόν πού ὅλοι οἱ σύγχρονοι πολιτικάντηδες θαυμάζουν καί συχνάκις ἀναφέρουν ὡς τόν θεμελιωτή τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας. Τῆς δημοκρατίας πού οἱ λίγοι καί συγκεκριμένοι ΠΑΝΤΑ,ἐξουσίαζαν παντί τρόπῳ καί τό πόπολο ἀπό κάτω χειροκροτοῦσε καί νόμιζε πώς ...διαφέντευε ! 

Ποιός ἦταν αὐτός ὁ Κλεισθένης; Ἀπό ποῦ κρατοῦσε ἡ σκούφια του; Ἔλα ντέ ! 

Γενάρχης τῆς φάρας του,ὁ Δευκαλίων (ναί,αὐτός ὁ ἕλλην ...Νῶε). Ἀπό αὐτόν,πού μέ πέτρες (μίλησε ἡ Πυθία),δημιούργησε τόν λαό (καί ὡς δημιουργός του ἔπρεπε νά τόν ἐξουσιάζῃ ΠΑΝΤΑ),μᾶς λέει ὁ Σταγειρίτης πώς τόν ἀναφέρουν ὡς Σκύθη ἤ Αἰγύπτιο. Ὅμως,ἐκφράζοντας τήν ἄποψίν του ὁ συγγραφεύς τῆς Ὠγυγίας,τόν θεωρεῖ ἕλληνα ἐκ Πελοποννήσου,γιατί : "οἱ ἀπόγονοί του πῆγαν στήν Ἤλιδα πού σημαίνη πώς ὑπῆρχε πατρική κληρονιμιά". 

Σοβαρά; Καί ὁ Τάνταλος,ὁ Φρύγας,ὅταν ἦρθε στήν Ἑλλάδα,στήν Ἤλιδα τῆς Πελοποννήσου πῆγε,τί σημαίνει αὐτό,πώς ὑπῆρχε καί ἀπό αὐτόν πατρογονική κληρονομιά; 

Ἀπό τόν ἐγγονό τοῦ Δευκαλίωνος,Αἴολον,τόν Κρηθέα,ὁ υἱός του Νηλεύς ἔρχεται στήν Μεσσηνία. Τά ἄλλα παιδιά τοῦ Αἰόλου Σίσυφος,Σαλμωνεύς,Ἀθάμας πῆγαν στήν Κόρινθο,Ἤλιδα καί Βοιωτία. Ἐννοεῖται πώς ὅπου βρέθηκαν ἔγιναν βασιλεῖς. Μεγάλα "μπουμπούκια" ὅλοι τους...

Νά σημειώσουμε πώς γιά σύζυγό του ὁ Κρηθεύς,πῆρε τήν ἀνηψιά του (κόρη τοῦ Σαλμωνέως) τήν Τυρώ. Ἔπ, κάτι μέ τήν Τυρό τῆς Φοινίκης ; .....

Ἔτσι καί ὁ υἱός τοῦ Κρηθέως,Νηλεύς, πηγαίνοντας στήν Μεσσηνία ἐκδίωξε τούς Πελασγούς καί τόν Πῦλον (ἱδρυτή τῆς ὁμώνυμης πόλης ) καί γίνεται αὐτός βασιλιᾶς. 

Γιά πεῖτε μου τώρα,γιατί ὁ Ἡρακλῆς ἐκκαθάρισε ὁλόκληρη τήν οἰκογένεια τοῦ Νηλέα;

Ξέρετε τόν Νηλέα,φαντάζομαι. Αὐτόν,τόν Ποσειδώνειο γόνο,ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν υἱῶν πού ἀπέκτησε μετέφερε τήν ἰδιότητα τῶν μεταμορφώσεων στόν Περικλύμενον. Κληρονομιά τοῦ παπποῦ του Ποσειδῶνα...  Μποροῦσε νά μεταμορφωθῆ σέ : ὅφιν (δράκοντα),λέοντα,μέλισσα καί ἀετό !  Μήπως σᾶς λένε κάτι τά σύμβολα; Μήπως εἶναι τά ἀγαπημένα τῶν ἐξουσιαστῶν; Λέω,τώρα...

Τούς ἐξολόθρευσε ὁ Ἡρακλῆς,ἀλλά τοῦ ξέφυγε ὁ Νέστωρ. Ἐπεί δή ὁ πατήρ του τόν εἶχε στείλει στήν Γερήνια,μἰα πόλη τῆς Μεσσηνίας γιά ἐκπαίδευσιν (;!).  

Ὡς μοναδικός κληρονόμος νόμιζε πώς θά πάρῃ τήν βασιλείαν τῆς Πύλου. Ἀλλά ὁ Ἡρακλῆς τοῦ τό ξέκοψε : Ἔπ,λέει, τήν ἐπιτροπία θά πάρῃς καί μόλις κάποια στιγμή ἔρθουν οἱ ἀπόγονοί μου καί ζητήσουν τήν κληρονομιά τους,θά τήν δώσῃς χωρίς δεύτερη κουβέντα. 

Ἔτσι ἔγινε καί ὁ ἀπόγονος τοῦ Νέστορος,Μελάνθης βρέθηκε στάς Ἀθήνας ! Ἔλα ὅμως πού ἔπρεπε νά γίνῃ βασιλεύς,ἔτσι εἶχε συνηθίσῃ ὁ ἄνθρωπος,τί νά κάνουμε.
Τί ἔκανε λοιπόν; 

Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν μία πολύχρονη διαμάχη μέ τούς Βοιωτούς γιά τήν Οἰνόη καί γιά νά τερματισθῆ αὐτή μία καί καλή,ἔριξε τήν ἱδέα ὁ Μέλανθος τῆς μονομαχίας καί δέχτηκε νά εἶναι αὐτός ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἀθηναίων,ὁ μονομάχος. Ἀπό τούς Βοιωτούς ἦταν ὁ Ξάνθος.

Μόλις βρέθηκαν στό στάδιον καί πλησίασαν γιά τήν μάχη,λέει ὁ Μέλανθος τοῦ Ξάνθου : Μπά,δέν τό ἤξερα πώς χρειάζεσαι καί βοηθό γιά τήν μάχιν. Γυρνᾶ ὁ ἄδολος καί ἀφελής Ξάνθος νά δῆ ποιόν ἐννοεῖ ὁ Μέλανθος καί τότε δέχεται τό θανατηφόρο πλῆγμα τῆς σπάθας τοῦ δόλιου Μελάνθου. Ὅταν οἱ Βοιωτοί ἀντέδρασαν γιά τήν ἀπάτη,ἐκεῖνος ἱσχυρίσθηκε πώς εἶδε πίσω ἀπό τόν Ξάνθο τόν Διόνυσον : " ἀγένειον,τραγήν μέλανα ἐνδεδυμένον".  Τό βούλωσαν λοιπόν οἱ Βοιωτοί,ἔχασαν τήν Οἰνόην,πῆρε τήν βασιλεία τῶν Ἀθηνῶν ὁ Μέλανθος καί καθιέρωσαν τήν ἑορτήν τοῦ Μελανθίδη καί Μελαναιγίδα Διονύσου ἀλλά καί τήν περίφημον ἑορτήν τῶν Ἀπατουρίων γιά νά μήν ξεχνοῦν πώς ἡ ἀπάτη εἶναι μεγάααλο πρᾶγμα γιά τούς ἐξουσιαστές καί κυρίως ἐπιβραβεύεται ! ! ! 

Θά τό συνεχίσουμε ὅμως τήν ἑπομένην φορά,ἔχει πολύ μάκρος τό κουβάρι τῆς ...δημοκρατίας τους ! 


Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος β΄)

Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος γ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος δ΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ( μέρος ε΄) 

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ! (μέρος στ΄)

Τό ἄριστον σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους (μέρος ζ΄) Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου