" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Τράμπ καί ...ἄτυποι ἑβραϊκοί σύμβουλοι


Ζέστανε φίδι τόν χειμῶνα νά σέ φάῃ τό καλοκαίρι 
 
φωτό
Τελικῶς λίγο περίεργα ἐξελίσσονται τά πράγματα στίς ΗΠΑ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ. Μετά τήν «περίεργη» ἀπόφασιν βομβαρδισμοῦ τῆς Συρίας πού πολλοί ὑποστήριξαν πώς ὁφείλετο στίς ...συμβουλές τῆς κόρης του Ἰβάνκα Τράμπ (ἄτυπος σύμβουλος τοῦ ὀβάλ γραφείου,μέ ὅ,τι μπορεῖ νά σημαίνῃ αὐτό) καί πιθανῶς καί τοῦ ἑβραίου γαμβροῦ Τζάρεντ Κούσνερ ἐπίσης ...ἄτυπου συμβούλου(!!),ἔρχεται καί ἡ ἀπόφασις τῆς τηρήσεως τῆς Συμφωνίας ( Ὀμπάμα) μέ τήν Αὐστραλία γιά μετεγκατάστασιν 1250 «προσφύγων» ἀπό τήν Αὐστραλία στίς ΗΠΑ. Ἀπόφασιν,πού ὅταν εἶχε ὑπογραφῆ, ὁ Τράμπ εἶχε χαρακτηρίσῃ ὡς ἀνόητον !

Στήβ Μπάνον - Τζάρεντ Κούσνερ (ὁ ἑβραῖος γαμβρός)-φωτό-

Τώρα,πόσο μετρᾶ ἡ ἐπιρροή τῆς κόρης καί τοῦ ἑβραίου γαμβροῦ,πιθανῶς νά ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Στήβ Μπάνον,τοῦ ἐθνικιστή συμβούλου (ὅπως χαρακτηρίζεται) ἀπό τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ Λευκοῦ Οἴκου. Μία ἀπομάκρυνσις πού σαφῶς ἔχει ἀποδυναμώσῃ τήν έθνικιστική γραμμή τοῦ Τράμπ,μετά ἀπό ἐκείνη (Φεβρουάριος 2017) τήν ἀναγκαστική παραίτησιν, τοῦ Μάϊκλ Φλύν,πού ἦρθε λίγες ἡμέρες μετά τήν δήλωσίν του πώς : τό ἰσλάμ εἶναι καρκίνωμα μέ μεταστάσεις

Ἔτσ,τότε τόν Φεβρουάριο στήν συνομιλία τοῦ Τράμπ μέ τόν αὐστραλό πρωθυπουργό,σχετικά μέ τό θέμα τῆς μετεγκαταστάσεως τῶν «προσφύγων,ὁ Τράμπ πού εἶχε μᾶλλον ἐκνευριστεῖ,εἶχε πεῖ πώς : «θά τό μελετήσῃ». Τελικῶς τό μελέτησε πολύ τό πρᾶγμα καί προφανῶς γι'αὐτό καί ...παραίτησε τόν Φλύν,τόν Μπάνον καί τήρησε ἕως κεραίας τήν ...ἀνόητον συμφωνία !

Πρός τό παρόν φαίνεται πώς τό σιωνιστικό λόμπι ἐξισορροπεῖ τά πράγματα καί μᾶλλον ἀρχίζει νά παίρνῃ καί πάλιν τά ἠνία στά χέρια...Βλέπετε,ὅταν ἐμπλέκεται ἡ οἰκογένεια στήν ἄσκησιν πολιτικῆς ἑνός κράτους,τόσον ἐπιδεικτικῶς μάλιστα,τότε τό ὅποιο ἐθνικό συμφέρον ἀρχίζει νά παρακάμπτεται καί νά προβάλουν οἱ συναγωνισμοί σέ ἀτομικό ἐπίπεδο πού πλησιάζουν στά ὅρια τῶν τελευταίων ἡμερῶν τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας...
 Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου