" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Ψευδόμενοι ὑποκριτὲς δηλητηριάζουν (κι «ἀπειλοῦν») τοὺς Ἕλληνες!!!


Φαίνεται νὰ μὴν χορταίνουμε ἀπὸ …ντροπή!!!

Ὁ Μπελογιάννης ἔγινε «ἥρως»!  δολοφόνος τοῦ Μελιγαλᾶ, πού σκότωσε μικρά παιδιά;;;
Πᾶτε καλά; Εἶστε σοβαροί;
Τὶ πράγματα εἶναι αὐτά; Δηλώνετε τὶ εἶστε!!!
Ἔχουμε μίαν Κυβέρνηση Δολοφόνων!
Μέχρι καὶ τὸ ΚΚΕ πῆγε ἐκεῖ.
Τὰ εἴδαμε ὅλα!
Ἂς δοῦμε ὅμως μίαν μαρτυρία:
«Τοὺς ἔκοβαν, ἄλλων τὸ κεφάλι, τὰ χέρια, τὴν μύτην, δηλαδὴ τοὺς κακοποιούσαν, τοὺς ἐβασάνιζαν πρώτα ἐπάνω εἰς ἔναν κορμὸν συκιᾶς μὲ μάχαιραν ἢ πέλεκυν καὶ τοὺς ἔῤῥιπτον εἰς τὴν Πηγάδαν ἕως ὅτου ἐκκαθάριζον ἐκείνους ποὺ ἤθελον”
Μάρτυς ὁ ἱερεὺς Πάν. Παπαδόπουλος.
Ἔσπαζαν σὲ πολλὲς περιπτώσεις ὅλα τὰ ἄκρα τῶν θυμάτων καὶ τοὺς ἐτύφλωναν, ἐνῶ δολοφονοῦσαν τὰ παιδιὰ μὲ τσεκούρια καὶ μπαλτάδες (ἀλλὰ καὶ μὲ κλαδευτήρια!) ἐμπρὸς στοὺς γονεῖς, ἰκανοποιώντας ἔτσι τὰ σαδιστικά τους ἔνστικτα…!!!.
Αὐτά, σκεφθεῖτε πὼς ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι, στὴν Κυβέρνηση καὶ τὸ ΚΚΕ, ποὺ τοὺς ἔχουν ποτίσει μ’ αὐτὴν τὴν ψυχανωμαλικὴ διαστροφή, ἐκφράζονται ὡς μῖσος βαθὺ πρὸς τοὺς Ἕλληνες!
Δὲν ἀλλάζουν πλέον, ἐφ΄ ὅσον τοὺς ἔχουν ἤδη, πρὸ πολλοῦ, χειραγωγήσει….
Υ.Γ.: Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη!


Ὁ Μελιγαλᾶς εἶναι …ἐλάχιστος, ἀναφορικῶς μὲ τὸ σύνολον τῶν ἐγκλημάτων αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν μισθοφόρων πρακτόρων.
Στὸν Φενεό, στοὺς Γαργαλιάνους, στὴν Καλαμάτα, στὸν Πύργο, στὴν Κόρινθο ἀλλὰ κι ὅπου ἀλλοῦ ἀπέκτησαν ἐξουσία, μὲ τὸ χρῆμα καὶ τὰ ὅπλα τῶν Ἄγγλων …συμμάχων μας, κατέσφαξαν ὅποιο κεφάλι δὲν τοὺς ἄρεσε.
Τὸ «κρίμα τοῦ αἵματος», δῆλα δὴ ἡ γενεαλογικὴ ῥίζα, ἦταν ἀρκετὸ γιὰ νὰ δημιουργήσῃ στρατιὲς ἀποκεφαλισμένων καὶ κατακρεουργημένων νεκρῶν…

Ἀλλά…
Ὁ Δημήτρης γράφει αὐτὰ ποὺ γνωρίζει ὡς ἁπλὸς μελετητὴς τῆς Ἱστορίας.
Ὡς γνώστης τῆς Ἱστορία ὅμως, βαθὺς καὶ ἐπίμονος ἐρευνητής, ἀλλὰ οὐδόλως …«χρυσαυγίτης», γράφει κάποιος ἄλλος, ὁ Ἰωάννης Μπουγᾶς. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀφιέρωσε τὴν ζωή του στὴν ἔρευνα καὶ στὴν μελέτη, κυρίως τῆς ἐν λόγῳ περιόδου…

Οἱ ἀνιστόρητες ἀναφορὲς τῆς Ἀριστερᾶς συνεχίζονται καὶ αὐξάνονται!

Διαβάζοντας τὰ σχετικὰ μὲ τὸ μουσεῖο πρὸς τιμὴν τοῦ Μπελογιάννη στὴν Ἀμαλιάδα, τὶς παρουσίες ἐπισήμων στὰ ἐγκαίνια καί, ἰδιαίτερα τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Τσίπρα, ἀνερωτήθην, γιατί ἄραγέ κάνουν τέτοια ἔργα καί ὁμιλοῦν ἔτσι οἱ ἀριστεροί, στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ἀλλά καί σέ ἄλλες παρόμοιες;

Μήπως τὸ κάνουν:

-(α) ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουν τὰ πραγματικὰ γεγονότα, καὶ τὰ «ἔργα» τοῦ Μπελογιάννη; ἢ

-(β) ἐνῶ γνωρίζουν τήν «δράση» του, ἀλλὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ αἷμα ποὺ χύθηκε ἐξ αἰτίας του καί, θέλουν νὰ προκαλοῦν τὴν σιωπηλὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, μαζὺ μὲ τοὺς ἀπογόνους τῶν θυμάτων τους;

Πραγματικὰ δὲν γνωρίζω τὶ εἶναι προτιμότερο.
Τό (α) ἤ τό  (β);;

Γιὰ τὴν «δράση» τοῦ Νίκου Μπελογιάννη, στοιχεῖα ὑπάρχουν στὰ βιβλία μου (γιὰ τὰ κηρύγματά του, γιὰ τὴν «Ἀρχὴ τῆς Οἰκογενειακῆς ἢ Ἀλληλλεγγύου Εὐθύνης», ποὺ ἐστοίχισαν τὴν ζωὴ σὲ χιλιάδες ἀμάχους, τὴν συμμετοχή του στὶς ἀποφάσεις γιὰ τὶς μαζικὲς δολοφονίες στὴν Καλαμάτα, στὸν Μελιγαλὰ καὶ στοὺς Γαργαλιάνους τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1944, ἔως καὶ τὴν ὀργάνωση τῶν πρώτων ὁμάδων ἀνταρτῶν στὰ βουνὰ τῆς Πελοποννήσου τὸ 1946).

Στὴν συνέχεια, ἦταν πολιτικὸς ἐπίτροπος σὲ μεραρχία ἀνταρτῶν στὴν Δυτικὴ Μακεδονία, στὴν περιοχὴ τῆς ὁποίας ἔγινε τὸ σκληρότερο Παιδομάζωμα!
Φυσικά, ὅλα αὐτὰ πρὶν ἐπιστρέψῃ ἀπὸ τὸ Παραπέτασμα μὲ ἀσύρματο γιὰ κατασκοπία, γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖον ἐδικάσθη κι ἐξετελέσθη.Ἡ ἐκτέλεσις Μπελογιάννη δὲν συνδέεται ὅμως μὲ τὴν τιμωρία του γιὰ τὰ ἐγκλήματά του κατὰ ἀμάχων, ἀλλὰ μὲ τὴν κατασκοπεία. Συνδέεται ἐπίσης μὲ τὴν ἐκτέλεσιν Μπάτση, ποὺ πράγματι, ἀκόμη καὶ τόσα χρόνια μετά, παραμένει κάτι πολὺ σκοτεινό.
Συνυπολογίζοντας πὼς περνούσαμε σὲ περίοδο «ἐθνικῆς συμφιλιώσεως», τότε εἶναι βέβαιον, κατ’ ἐμὲ πάντα, πὼς ἐὰν δὲν ἦταν ὁ Μπάτσης στὴν ὁμάδα τῶν συλληφθέντων, πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν εἴχαμε ἕναν ἀκόμη κατασκευασμένο «ἥρωα» τῶν ἀνθελληνικῶν κέντρου ἐλέγχου τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ ἀπάντησις ὅμως, στὰ ἐρωτήματα ποὺ θέτει ὁ Ἰωάννης (κατ’ ἐμὲ πάντα), σαφής… Ἁπλῆ… Ἡ ῥίζα τῆς …«ἀμνημοσύνης» χάνεται στὸ σύστημα ἐκπαιδεύσεώς μας, τὸ ὁποῖον ἐλέγχεται, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν, ἀπὸ τοὺς ἰδίους ἀπογόνους τῶν κοτζαμπάσηδων τῆς τουρκοκρατίας καὶ τῆς βυζαντινοκρατίας καί, ἴσως, ἀκόμη βαθύτερα στὸν χρόνο… 

Ἀπὸ τὸν (φερόμενο ὡς) ἐμφύλιο ὅμως καὶ μετὰ ὅλο τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, ἀρχικῶς «διακριτικῶς» ἀλλὰ τελικῶς ἀπροκαλύπτως, μὲ χρηματοδοτήσεις πλέον ἐπισήμως ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, προωθεῖ ἕνα κομμουνιστικοποιημένον μόρφωμα, ὅπου προβάλλεται μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τὸ «ἠθικὸ ἀνάστημα» τῆς ἀριστερᾶς, ἐνᾦ παραλλήλως δηλητηριάζεται ἡ ἐθνικὴ ταὐτότης τῶν Εὐρωπαϊκῶν λαῶν, καθὼς ἐπίσης ἀπομειώνονται τὰ μεγάλα ἔργα ἐνδόξων προγόνων, ποὺ λειτουργοῦν ὡς πρότυπα καὶ ὡς φραγμοί.


«Λειαίνουν» ψευδόμενοι καὶ μὲ ἀπολύτως σκοταδιστικοὺς τρόπους τὴν ἱστορία, τὶς ἠθικὲς ἀξίες, τὰ ἤδη, τὰ ἔθιμα, τὴν γλῶσσα μά, κυρίως τὴν ἀντιληπτικότητα τῶν μαζανθρώπων ποὺ παρασκευάζουν, ἐκπαιδεύοντάς τους στὰ κολαστήρια τῆς «διὰ βίου μαθήσεως» καὶ μετατρέποντάς τους σὲ προθύμους χειροκροτητές, ἀπολύτως συγχυσμένους καὶ ἀμνήμονες.
Πανετοίμους γιὰ τὰ σφαγεία τους δῆλα δή.
Καὶ εἶναι ἅπαντες συνεργοὶ στὸ ἔγκλημα!!! Ὅλα τὰ κόμματα καὶ ὅλες οἱ παρατάξεις, μὲ προεξάρχουσα τὴν ἀπ’ εὐθείας ἐλεγχομένη καὶ χρηματοδοτουμένη ἀπὸ τὸν πSoros ἀριστερά.

Τὸν Βαρουφάκη τὸν θέλει ὁ …Soros!!!

Μίας ἀριστερᾶς ποὺ ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς της χρηματοδοτεῖται, ἐλέγχεται καὶ τελικῶς ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὰ δίκτυα τῶν τοκογλύφων. Μίας ἀριστερᾶς, ποὺ μὲ πρόσχημα τὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα» σφάζει καὶ κομματιάζει ὅ,τι κι ὅποιον θὰ μποροῦσε, ἐν δυνάμει, νὰ σταθῇ ἐμπόδιον στὸ πέρασμά της. Μίας ἀριστερᾶς ποὺ ἀπὸ ὅπου πέρασε (Γαλλικὴ ἐπανάστασις, ῥωσσικὴ ἐπανάστασις, Μικρασιατικὲς σφαγές, ἑλληνικὸς «ἐμφύλιος») ἔχει νὰ καταδείξῃ μόνον ἀποκεφαλισμένα πτώματα. Ἀμέτρητα ἀποκεφαλισμένα πτώματα…

Ἡ Ἑλλὰς τῶν …πρακτόρων.

Τὸ προσφιλὲς «ἄθλημα» τῶν …«συμμάχων» εἶναι οἱ …ἀποκεφαλισμοί!!!

Καὶ παραλλήλως, ἀμέσως μετὰ τὶς σφαγές, ἢ καὶ κατὰ τὴν διάρκειά τους, ἡ «δικτατορία τοῦ προλεταριάτου» ἐπιβάλλει τὴν σιωπή, τὴν λήθη καὶ τὴν διὰ τῆς βίας ὑποταγὴ τῶν πάντων στὴν ἐξουσία της. (Ποιός, ἀπὸ τοὺς ἐρευνητές, ξεχνᾶ τήν …ἀμνημοσύνη, ἀκόμη καὶ τοῦ Βελουχιώτου, γιά τίς σφαγές, τὶς ὁποῖες ὁ ἴδιος διέταξε, μόλις μερικές ὧρες μετά τίς ἐντολές του;)
Ὁ τρόμος ποὺ ἐσκίασε τὴν Πελοπόννησο, τὴν Εὔβοια, τὴν Μακεδονία, τὴν Θράκη καὶ τὴν Θεσσαλία, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἐξουσίας τῆς «ὑψηλοῦ ἠθικοῦ ἀναστήματος» ἀριστερᾶς, ἀκόμη καὶ σήμερα προκαλεῖ ὀργὴ στοὺς γνῶστες καὶ …ἀμνημοσύνη (στὰ ὅρια τῆς βλακείας) στοὺς κάθε μορφῆς ὁπαδούς τους.
Καὶ εἶναι ἀκόμη πιὸ ἐγκληματικὸ νὰ χρησιμοποιοῦνται τὰ τότε γεγονότα γιὰ νὰ τροφοδοτήσουν κάποιαν κομματικὴ παράταξιν, ὅταν τελικῶς, στὴν πραγματικότητα ὅλοι μας εἴμαστε θύματα τῆς ἰδίας προπαγάνδας τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε»….

Ὅπου δὲν ὑπάρχει λόγος, πίπτει …βιβλίον!

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω ὀφείλω νὰ προσθέσω τὴν ἐμφάνισιν τοῦ ὅπλου Μπελογιάννη, ἀπὸ τὸν κουτσούμπα. Ἑνὸς ὅπλου ποὺ ἐχρησιμοποιήθη ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ φόνους Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὅσον οἱ Γερμανοί, κατὰ τὴν περίοδον τῶν σφαγῶν τῆς Πελοποννήσου, εἶχαν ἀποχωρήση ἤδη στὴν Πάτρα, μὴ ἐπιχειρώντας γενικῶς κατὰ ἀντιστασιακῶν ὁμάδων καὶ ἀφήνοντας πίσω τους τοὺς ταγματασφαλίτες, ἀόπλους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ μένος τῶν …«ἀντιστασιακῶν»!!!
(Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς οἱ νεκροὶ Γερμανοὶ στρατιῶτες, κατὰ τὴν διάρκεια ὅλης τῆς Κατοχῆς, δὲν ξεπερνοῦσαν τοὺς 400, τότε μεγαλώνουν τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸν ῥόλο τοῦ ΚΚΕ στὴν Πελοπόννησο καὶ ἀλλοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν θυμάτων τους!!!) Αὐτὰ τὰ γνωρίζουν ἅπαντες οἱ ἔχοντες «ἠθικὸν πλεονέκτημα», ἐντὸς τοῦ Περισσοῦ. Ὁμοίως καὶ τὰ κουδουνισμένα τῆς κυβερνήσεως.
Ἀλλά, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο, κυττώντας μας στὰ μάτια καὶ ὑποσχόμενοι πὼς ἐντὸς ὁλίγου θὰ ἐπαναλάβουν τὴν προσφιλή τους τέχνη τῶν ἀποκεφαλισμῶν.
Μία τέχνη ποὺ ἐδιδάχθησαν ἀπὸ τοὺς
τοκογλύφους ἐργοδότες τους καὶ ποὺ ἐφαρμόζουν, δίχως ἐξαιρέσεις, ὁπουδήποτε κι ὁποτεδήποτε! (Πρόσφατα παραδείγματα στὴν Σερβία, τὴν Λιβύη καὶ τὴν Συρία!).

Κι ὅμως…
Ἀν τὶ νὰ τὸ βουλώσουν, νὰ σκύψουν τὸ κεφάλι ἀπὸ ντροπὴ καὶ νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὶς οἰκογένειες τῶν θυμάτων τους, ἀλλὰ κι ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀπειλοῦν σήμερα ὅλους τοὺς Ἕλληνες, μὲ νέα, ἐκτενέστερα καὶ περισσότερο αἱμοσταγῆ γεγονότα. Καὶ μόνον ἡ ἐμφάνισις τοῦ ὅπλου μπελογιάννη, σὲ μίαν περίοδον πού, ἀφ΄ ἑνός, βάσει νομομαγειρευμάτων, οἱ Ἕλληνες  στὴν πλειοψηφία τους παραμένουν ἄοπλοι, ἔρχεται τὸ ΚΚΕ νὰ μᾶς δείξῃ, συμβολικῶς, τὸν ὁπλισμό του. Ἁφ΄ ἑτέρου δέ, παρὰ τὶς ὅποιες ἀερολογίες ἐξεστόμισαν τὰ κουδουνισμένα (τσίπρας καὶ κουτσούμπας, ἀλλὰ καὶ λοιπὸς συρφετός), παραμένει ὡς ἀποδεικτικὸν συμπνοίας τους ἡ ταὐτόχρονος παρουσία τους καὶ ἡ ἀπὸ κοινοῦ συμμετοχὴ στὰ ἐγκαίνια, ποὺ ἀποδεικνύει ἐπὶ πλέον πὼς ναί, ἐξυπηρετῶνται καὶ ἐξυπηρετοῦν ἀκριβῶς στὸν ἴδιον σκοπό, στὰ ἴδια ἀφεντικὰ καὶ στὴν ἰδίου τύπου κρεατομηχανή!!!

Ἐπίδειξις ἰσχύος ἦταν ὅλο αὐτό…
Ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἐφαρμόζουν κάθε φορὰ ποὺ κάποιοι δὲν …συμβιβάζονται ἀπολύτως στὶς ὀνειρώξεις τους…
Ἐπίδειξις ποὺ προετοιμάζεται ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὁποίαν ἐπικρατεῖ ὀμερτά.Προσοχή!!!!
 
Δὲν ἀθωώνουμε τοὺς ἐγκληματίες τῆς ἄλλης πλευρᾶς. Οὐδέποτε!
Τὰ ἐγκλήματα εἶναι ἐγκλήματα καὶ ἐκτὸς τῆς τιμωρίας τους, ἐπιβάλλεται νὰ παραμένουν ζωντανὰ στὶς μνῆμες μας, γιὰ νὰ στιγματίζονται οἱ ἐγκληματίες καὶ νὰ ντρέπονται (ἐὰν εἶναι δυνατόν) γιὰ τὸ ἔγκλημά τους, ἐνᾦ παραλλήλως τὸ «κοινό» τους θὰ πρέπη νὰ ἔχῃ ἀπόλυτον γνῶσιν τῶν πράξεών τους καὶ τῶν ἐγκλημάτων τους.
Ὅμως εἶναι ἀδύνατον νὰ θεωρήσω τὸ κατ΄ ἐπανάληψιν ἔγκλημα τῆς σφαγῆς ἀμάχων καὶ εἰδικῶς μικρῶν παιδιῶν, ὡς ἴδιον καὶ ἀνάλογον τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ τῶν πεδιῶν τῶν μαχῶν (ἀκόμη καὶ τοῦ «ἐμφυλίου» ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν!!!).
Γιὰ τοὺς ἰδίους λόγους, ὅσες φορές, ὅποτε κι ὅπου, πράγματι εἴχαμε ἀντίποινα ἀπὸ τοὺς ταγματασφαλίτες, ὀφείλουμε νὰ τὰ καυτηριάζουμε, νὰ τὰ ἀναδεικνύουμε καὶ νὰ τὰ παραθέτουμε ἐπίσης ὡς παραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν. 

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ πόλεμοι, ἐν τελῶς προπαγανδιστικοὶ καὶ κατευθυνόμενοι ἀπὸ ἀλλοδαπὰ κέντρα ἐξουσίας, οὐδέποτε ἦσαν δικοί μας. Πάντα μᾶς ἐνέπλεκαν στὶς σφαγές, ἀλλά, κυρίως πληρώναμε μόνον ὡς θύματα.
Καὶ ἡ σοβαροτάτη λεπτομέρεια, ποὺ οἱ περισσότεροι ἐξ ἡμῶν ἀγνοοῦμε, εἶναι στὸ ποιοὶ ἦσαν (πραγματικά) οἱ θῦτες καὶ κάτα πόσον (πραγματικά) ἐτιμωρήθησαν γιὰ τὰ ἐγκλήματά τους.
Τὸ …«μάρμαρο» ἐπλήρωσαν (καὶ πληρώνουν) μόνον οἱ ἀνόητοι ποὺ ἐπίστευσαν (τὴν μίαν ἢ τὴν ἄλλην πλευρά) ξεχνώντας πὼς ὑπέρτατον ἀγαθὸν εἶναι ἡ Πατρὶς καὶ οὐδέποτε τὸ Χὶ ἢ τὸ Ψὶ κομματικοπολιτικὸ μόρφωμα.

Ἔχουμε πολέμους σκληροὺς ἐμπρός μας καὶ τὸ τελευταῖο ποὺ μᾶς χρειάζεται εἶναι τὸ νὰ παρασυρθοῦμε ἀπὸ τὶς προπαγανδιστικὲς καὶ ψευδολάγνες παραπληροφορίες τῶν κρατούντων.
Τὸ μόνον ποὺ φοβοῦνται κι ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν εἶναι ἕναν συμπαγὴ καὶ ἡνωμένο Ἑλληνικὸ λαό.
Μποροῦμε νὰ τὸ ἐπιτύχουμε καὶ νὰ περιθωριοποιήσουμε κάθε εἴδους ψευδολόγο προπαγανδιστή!!!

Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλονόη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου