" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Ἀποτελειώνοντας τόν ἑλληνισμό...

φωτό
« Ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα φέρνει χαρά καί ἐλπίδα σ' ἐκατομμύρια πιστούς καί τήν συμμετοχή τους στίς Πνευματικές ἀξίες καί τίς Ἐθνικές παραδόσεις.

Ἡ Ῥωσσική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία παίζει τεράστιο διαμορφωτικό ῥόλον στήν διατήρησιν τῆς πλούσιας ἱστορικῆς καί πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καί τήν ἀναβίωσιν τῶν αἰωνίων ἠθικῶν ἀξιῶν. Ἀόκνως ἐργάζεται πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς ἑνότητος τῶν οἰκογενειακῶν δεσμῶν καί τήν ἐκπαίδευσιν τῶν νέων στό πνεῦμα τοῦ Πατριωτισμοῦ.Μεγάλη ἐπίσης ἡ συμβολή της στήν ἐπίλυσιν κοινωνικῶν θεμάτων, καί ἡ ἐνίσχυσις μεταξύ ἐθνοτήτων καί τήν διαθρησκευτική συμφωνία,στήν χώραν.
Τέτοιο πολύπλευρο ἔργον εἶναι πολύ σημαντικό σήμερα καί ἀξίζει τόν βαθύ μας σεβασμόν.»
Владимир Путин, Президент России

“Easter celebrations bring joy and hope to millions of believers, introducing them to the spiritual sources and national traditions.

"The Russian Orthodox Church plays an enormous formative role in preserving our rich historical and cultural heritage and in reviving eternal moral values. It works tirelessly to bring unity, to strengthen family ties and to educate the younger generation in the spirit of patriotism. It is making a great contribution to resolving social issues and strengthening inter-ethnic and inter-religious accord in the country. Such multifaceted work is very important today and deserves deep respect.”

Владимир Путин, Президент России

Πῶς εἴπατε; Νομίζατε ὅ,τι θά ἀκούγατε κάποιο παρόμοιο μήνυμα ἀπό τούς ἀθέους πού μᾶς κυβερνοῦν; Ἀπό τούς ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ ὑποκριτάς καί φαρισαίους πού παρουσιάστηκαν μέ τίς λαμπάδες τήν βραδυά τῆς Ἀναστάσεως καί τά σιχαμερά σταλινικά σκυλιά εἶχαν τό ἀπύθμενο θράσος στό ἄκουσμα τοῦ Χριστός Ἀνέστη,νά φιλιοῦνται καί νά εὔχονται μεταξύ τους;  Καί ὅλα αὐτά,μόνον καί μόνον γιά νά προλειάνουν τό ἔδαφος γιά τά νέα μέτρα (ΧΑΡΑΤΣΙΑ) πού ὁσονούπῳ θά φέρουν στήν βουλή πρός ἐπικήρωσιν ! Ἐκεῖ πού θά παίξῃ τό σταλινόμουτρο,ἀκόμη μία φοράν,τόν ῥόλον τοῦ σκληρῶς ἀγωνιζομένου γιά τό καλόν τοῦ λαοῦ καί τοῦ τόπου,ἀλλά γνωρίζει καλῶς μέσα του (καί χαίρεται ὅσον δέν φαντάζεστε ) πώς πετυχαίνει ὅλο καί περισσότερο τόν στόχον του, πού εἶναι ἡ κληρονομιά τῶν εαμοβουλγάρων κουμμουνιστοσυμμοριτῶν,ὁ ἀφανισμός τοῦ ἑλληνισμοῦ ! Οἱ δρακογενιές,τά φίδια...Καί ἀπό τήν ἄλλην ὁ σύντροφός του,ὁ πατριδοκάπηλος Καμένοφ,ἀμολάει τά δικά του σκυλιά νά γαβγίζουν καί νά προτείνουν γιά τό κούρεμα τῶν ἤδη πενιχρῶν συντάξεων (γι'αὐτά πού πάλευε 40 χρόνια ὁ ἐργαζόμενος) πώς εἶναι προτιμότερον νά τά πάρῃ τό κράτος παρά ὁ ἐγγονός ! Δῆλα δή,μᾶς λέει,ὁ κόκκινος χμέρ,δῶστε τήν τελευταῖα σας ἰκμάδα νά κρατήσω τά μαντρόσκυλα πού βολέψαμε καί βολεύουμε σέ δημόσιες θέσεις γιά νά μποροῦμε νά ὑπάρχουμε καί ἐμεῖς στίς δικές μας θέσεις ! 
Τέτοιο ἀπύθμενο θράσος ! ! ! 


Δέν ξέρω, ποιόν πρέπει νά λυπηθῶ,ἐκείνον πού ξεγελάστηκε (ἀπό βλακεία,παρτακισμό,βόλεμα) ἤ ἐκείνους πού μάχονται ἐνσυνειδήτως σέ ἕναν ἀγῶνα σκληρό καί ἐπίπονο γιά τό κοινό καλόν καί τῆς Πατρίδος τίς ἀξίες,χωρίς κανένα ἀπολύτως ἀντάλλαγμα ; Θαρρῶ πώς οἱ παντοτινοί ἀγωνιστές τῶν ἰδεῶν καί ἰδεωδῶν ἀνήκουν στήν κατηγορία τῶν ἠρώων καί αὐτοί τό μόνον πού τούς ἀξίζει καί τούς πρέπει εἶναι ὁ σεβασμός καί ἡ τιμή ! 
Γιά τούς ἄλλους οὔτε καί ὁ οἶκτος σημαίνει κάτι...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου