" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Καί ἐπισήμως σέ ταινία, πῶς οἱ Κλίντον τά τσέπωναν χοντρά ! Ἡ ταινία πού οἱ ψεῦτες καί ὑποκριτές δέν θέλουν νά ἰδῆς ( βίντεο)«Tά μετρητά τῶν Κλίντον» εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό ντοκιμαντέρ βασισμένο στό βιβλίον τοῦ Peter Schweizer ὅπου οἱ New York Times τό ὑποδέχθηκαν ὡς : « Tό πλέον ἀναμενόμενο καί τρομακτικό βιβλίο μιᾶς προεδρικῆς θητείας» .

Ἡ ταινία ἐρευνᾶ τό πῶς τό ζεῦγος Κλίντον ἀπό τήν χρεωκοπία, ἔφθασαν στό σημεῖον φεύγοντας ἀπό τόν Λευκόν Οἶκον νά ἔχουν συγκεντρώσῃ πάνω ἀπό 150 ἑκατομμύρια δολλάρια καί πάνω ἀπό 2 ἑκατομμύρια δολλάρια σέ δωρεές πρός τό ἵδρυμά τους.
Αὐτός ὁ πλοῦτος συσσωρεύθηκε κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας τῆς Χίλλαρι Κλίντον ὡς ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν, μέσῳ τῶν εἰσιτηρίων τῶν προσοδοφόρων ὁμιλιῶν καί διάφορα συμβόλαια πού πληρώθηκαν ἀπο ξένες ἑταιρεῖες καί ἀπό χορηγούς τοῦ ἱδρύματος Κλίντον.


Σχόλιον incog

 Ἴσως νά ἀναρωτιέστε: «Πῶς καί δέν βλέπω ποτέ τίποτα γιά ὅλα αύτά στήν τηλεόραση;»
Λοιπόν φίλε μου, εἶναι ἐπεί δή τήν ἔχουμε πατήσῃ ἀπό τήν πραγματική δομή τῆς ἐξουσίας πού εἶναι τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως.

Οἱ ἀπατεῶνες Κλίντον καί λίγο ὡς πολύ ὅλοι οἱ προδοτικοί ἀρουραῖοι στήν Οὐάσινγκτον δέν πρόκειται νά βγάλουν μιλιά γι΄αὐτήν τήν δομή τῆς ἐξουσίας τῶν ΜΜΕ, γιατί ἔτσι τούς βολεύει.Οἱ ἡλίθιοι ψευτοπροοδευτικοί πού ζοῦν στόν κόσμο τους, δέν νοιάζονται γιά ὅλα αὐτά καί ὑποκριτικά λαμβάνουν δράσεις ἐπιλεκτικά ὅπου τούς βολεύει.

Kαί οἱ Κλίντον ἔχουν τό θράσος  νά ἐπιτίθενται στόν Τράμπ σχετικά μέ τίς ἐπιχειρηματικές του τακτικές;

Τά ΜΜΕ καί οἱ Δημοκρατικοί, στό συνέδριόν τους στήν Φιλαδέλφεια, ἔκαναν λόγον γιά την απάτη μέ τό Πανεπιστήμιον Τράμπ (ἡ ὑπόθεσις ἀφορᾶ τό Πανεπιστήμιον Τραμπ, ἕνα κερδοσκοπικό ἐπενδυτικό πρόγραμμα πού συμφώνως μέ τίς εἰσαγγελικές ἀρχές ἦταν «ἀπάτη». 
Ἡ Πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης κατηγορεῖ τόν Τραμπ ὅτι παραπλανοῦσε τούς φοιτητές ὥστε νά καταβάλουν δίδακτρα γιά προγράμματα, μαθήματα και σεμινάρια πιστεύοντας ὅτι ἐπρόκειτο γιά ἕνα κανονικά ἀδειοδοτημένο πανεπιστήμιο).Ἐπίσης ἀνέφεραν καί τίς τέσσερεις χρεοκοπίες τοῦ Τράμπ.

Ὅμως οἱ "ἀμαρτίες" τοῦ Τράμπ εἶναι πταίσματα σέ σύγκριση μέ αὐτές τῶν Κλίντον! Ἡ λάσπη πού κυριαρχεῖ αὐτόν τόν καιρόν ἔχει ξεπεράσει κάθε ὄριον !

Μέ λίγα λόγια ἐάν πραγματικά θέλεις νά τσαντίσεις τό σάπιο κατεστημένο,πρέπει νά ψηφίσῃς Τράμπ !

Ἑλλάς Αἰώνιον /incogman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου