" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Οἱ ἑβραῖοι καί οἱ μή λευκοί παραπονιούνται γιατί δέν συμπεριλαμβάνονται σ' αὐτούς πού συνέβαλλαν στό νά ξεφύγει ὁ πλανήτης ἀπό τήν Λιθίνην Ἐποχή


Ἀπό : INFO STORMER

Μετά τήν ἀνακοίνωσιν στήν τηλεόραση τοῦ Steve King περί τῆς προφανοῦς δόξης τοῦ λευκοῦ πολιτισμοῦ, οἱ ἑβραῖοι καί οἱ μή λευκοί παραπονιούνται γιατί δέν συμπεριλαμβάνονται σ' αὐτούς πού συνέβαλλαν στό νά ξεφύγει ὁ πλανήτης ἀπό τήν Λιθίνην Ἐποχή.

Παράξενες ἐφευρέσεις  πιστώνονται σέ Ἀφρικανούς καί Ἀσιάτες μέ ἕναν τρόπο πού προωθεῖ τόν ἀφρο-κεντρισμό καί ὄχι τήν ὁρθήν ἐπιστημονικήν ἔρευναν. Καί αἰθάνομαι ὑποχρεωμένος νά ἀντιμετωπίσω  αὐτήν τήν «μόδα» προτοῦ ξεφύγει ἀπό κάθε ἔλεγχον.

Ἔτσι,μέ τήν εὐγενική χορηγία τοῦ Daily Kenn σᾶς παραθέτω μίαν λίσταν μέ τίς ἐφευρέσεις πού πιστώνονται σέ κάθε φυλετική ὁμάδα ἄν καί ὁ τελικός κατάλογος ἔχει πολύ δρόμο γιά νά ὁλοκληρωθῆ.

Ἐπίσης νά γνωρίζετε ὅτι μερικές ἀπό τίς ἀνακαλύψεις-ἐφευρέσεις πού ἀποδίδονται σέ μή λευκούς,εἰδικά ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια,ἴσως εἶναι παράγωγο τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου ἤ ὑπῆρξαν κομμάτι τοῦ  λευκοῦ πολιτισμοῦ  χωρίς καμμία ἐξωτερική ἐπιρροή.

Ἀξιοσημείωτες ἐφευρέσεις μαύρης φυλῆς : Νεροπίστολο,καφές (αμφιλεγόμενο)

Ἀξιοσημείωτες  ἐφευρέσεις Ἀνατολικής Ἀσίας : Ὀδοντόβουρστα,μπαρούτι,κανόνι,θέρμανση με κάρβουνο,μαγνητική πυξίδα,μετάξι,χαρτί,ἐκτύπωση,πορσελάνη,μηχανικό ρολόϊ (συζητίσιμο) , ἄβακας,χαρτονόμισμα.

Ἀξιοσημείωτες Ἀραβικές ἐφευρέσεις : Ἄλγεβρα (ἀμφιλεγόμενο) [Ἑλλάς Αἰώνιον : Ἐμεῖς γνωρίζουμε πώς ἐφευρέτης εἶναι ὁ Διόφαντος]

Ἀξοσημείωτες ἐφευρέσεις Ἀβοριγίνων (ἱθαγενῶν Αὐστραλίας) : Μπούμερανγκ

Ἀξιοσημείωτες ἐφευρέσεις ἱθαγενών Ἀμερικῆς : Καλλιέργεια και ἐπεξεργασία καπνοῦ,καλλιέργεια καλαμποκιοῦ.

(Σχόλιον Ἑλλάς Αἰώνιον : Τίς ἀξιοσημείωτες ἐφευρέσεις τῆς λευκῆς φυλῆς νομίζω πώς δέν χρειάζεται νά τίς ἀναφέρουμε. Ἁπλῶς εἶναι ὅλα ὅσα μέχρι σήμερα ὑφίστανται ὡς πνευματικός,τεχνολογικός,τεχνικός πολιτισμός !   
Παρ' ὅλα αὐτά θά τίς ἀντιγράψω ἀπό τόν INFO STORMER ,διότι συπεριλαμβάνονται στό ἄρθρον. Βεβαίως εἶναι στήν ἀγγλική καί καλό κουράγιο στήν ἀνάγνωσιν . )

aerosol can, air conditioning, automotive airbag, airplane, airship, alphabet (Yep. Phoenicians were white.), American sign language, animation (films), answering machine, amusement park, aspartame, aspirin, assembly line, astrolabe, AstroTurf, audiotape, ATMs, automobile, asphalt pavement, prepared baby food, flat-bottomed paper bag, Bakelite, ball bearing, balloon, adhesive bandage, bar code, barbed wire, barometer, battery, bicycle, blood bank, home freezer, blow dryer, atomic energy applications, Braille system, bra, bread slicing machine, button, buttonhole, calculator, calculus, Gregorian calendar, flee collar, camcorder, camera, movie camera, tin can, can opener, candle, canning, carbon-14 dating, cardboard and corrugated, cash register, cat litter, mail-order catalog, cellophane, cement, concrete, cereal flakes, chewing gum, chocolate candy, chronometer, pendulum clock, quartz clock, cloning, drip coffee, Styrofoam decaf coffee, coins, compact disc (CD), computed tomography (CT scan, CAT scan), digital computer, laptop computer, network television, adhesive labels, personal computer, reinforced concrete, latex condom, geometry, contact lenses, oral contraceptives, hybrid corn, bologna, White Out, grocery coupon, crayons, cream separator, credit card, crossword puzzle, DDT, defibrillator, dentures, metal detector, smoke alarm, artificial diamond, disposable diaper, DVD, dishwasher, DNA fingerprinting, doughnut, revolving door, drinking fountain, movie theaters, dry cleaning, fabric elastic, bottle caps, cigarettes, electric chair, electrocardiogram (EKG), electroencephalogram, e-mail, subway, passenger elevator, encyclopedia, air brakes, internal combustion engine, jet engine, liquid-fueled rocket engine, steam engine, escalator, eyeglasses, fax, fiber optics, fiberglass, paper envelopes, photographic film, dynamite, adhesive glue, steel suspension bridge, Venetian blinds, portable flashlight battery, baggies, multiple vitamin, vacuum flask, food processor, freeze-dried foods, oxygen tank, frozen foods, magic markers, antifreeze, transistor radio, Fresnel lens, fuel cell, genetic engineering, tissue paper dress pattern, Geiger counter, “drive-through” window, glass, safety glass, greeting card, guillotine, electric guitar, chain saw, wire coat hanger, helicopter, holography, hypodermic syringe, fluoridation in vitro fertilization, ink, insulin extraction and preparation, integrated circuit, Internet, electric iron, food irradiation, jeans, JELLO-O, jukebox, Kevlar, Kool-Aid, laser, laundromat, gas-powered lawn mower, Lego, incandescent light bulb, fluorescent light bulb, light-emitting diode (LED), linoleum, tube lipstick, FedEx and UPS, liquid crystal display (LCD), lock and key, flip-top cans, chlorofluorocarbons (Freon), locomotive, longbow, GPS technology, soda pop, loudspeaker, voice mail, modern hang gliders, electric fence, magnetic resonance imaging (MRI), margarine, friction matches, metric system, microphone, microscope, microwave oven and other applications, wet suit, American baseball, Google, weed eater, miniature golf, golf, glass mirror, guided missile, supermarkets, musket, mobile home, electrical tape, electric wire, paper money, refrigerated trucks, Monopoly board game, Morse code, heart transplant, electric motor, outboard motor, motorcycle, computer mouse, books (codex), Muzak, nail, necktie, neon light, compressed rubber, nuclear reactor, nylon, oil lamp, oil well, tinfoil, nail clippers, pacemaker, paper clip, paper towel, modern parachute, concentrated fruit drinks, parking meter, hearing aid, particle accelerator, mustard (ancient Rome) pasteurization, modern universities, central community electric utilities, ballpoint pen, pencil, periodic table, plastic, snerf balls, personal watercraft (motor boat), petroleum jelly, plastic garbage bag, phonograph, photocopying, photography, Wikipedia, bluegrass music, WD-40, instant photography, digital photography, human genome sequencing, alternating current applications, astro turf, direct current applications, Play Doh, steel plow, pocket watch, polyethylene, King James Bible, polygraph, polyvinyl chloride (PVC), Post-It Notes, potato chips, movable type, Prozac, radar, radio, car radio, symphony orchestra, rayon, psychology (ancient Egypt), naval jelly, modern psychology and psychoanalysis electric razor, safety razor, mechanical reaper, LP records, refrigerator, TV remote control, hot dog, respirator, Frisbee, catsup, revolver, Richter scale, assault rifle, republic, roller coaster, Big Bird and Sesame St. characters, vulcanized rubber, basketball, American football, rubber band, Facebook, saccharin, cattle prod, Teflon, riding saddle, safety pin, vacuum tubes, wax paper, flares, communication satellite, saxophone Scotch tape, car seat belt, sewing machine, anthropology (Aristotle), Mars and moon land rover, shoelaces, silicone, skateboard, ice skates, roller skates, tooth paste (Greeks), snow ski, steel-frame skyscraper, slot machine, snowmobile, soap, discount stores, carbonated soft drinks, sonar, postage stamps, windshield wipers, pickle, alternate speed windshield wipers, stapler, water treatment, steamboat, mass-produced steel, polyester, stainless steel, stereophonic sound recording, cloud seeding, stethoscope stock ticker, stock market, stocks, electric stove, gas stove, drinking straw, submarine, sunglasses, sunscreen, supermarket, music synthesizer, drywall, synthetic skin, military tank, tea bag, teddy bear, Teflon, telegraph, telephone, mobile telephone, telescope, television, thermometer, thermostat, threshing machine, pneumatic tire, rubber processing, tissue paper, toilet paper, flush toilet, tractor, transistor, traffic lights, typewriter, ultrasound imaging, vaccination, electric vacuum cleaner, Velcro, video game, video recorder, videotape, virtual reality, vision correction laser, electric washing machine, wheel, wheelchair, windmill, rickshaw, World Wide Web, digital wristwatch, X-ray, Zamboni, zipper, corn syrup and other corn derivatives, man on the moon, etc.

Ἑλλάς Αἰώνιον / incogman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου