" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Τί θά γινόταν ἄρα γε ἐάν ἡ ἐπίθεσις καί εἰσβολή εἶχε γίνῃ σέ κάποια ἑβραϊκή συναγωγή ;


Ἀθωώθηκαν τά ρεμάλια,τά συμπλεγματικά ὄντα, τά ὄργανα τοῦ Σόρος καί τῆς ΝΤΠ, πού εἰσέβαλαν καί ἐπιτέθησαν σέ ἐκκλησία ( κατά τήν διάρκεια λειτουργίας) προπηλακίζοντας μάλιστα τόσν τούς πιστούς ὅσον καί τόν ἱερέα ! 

Καί ἀπορεῖ κανείς,τί θά ἔπρεπε νά κάνουν δῆλα δή γιά νά καταδικαστοῦν ; Μήπως νά τούς ἔσφαζαν ὅλους ὁμαδικῶς ; ! ! ! 

Ἀλλά ἐγώ θά κάνω μίαν ἄλλην ἐρώτησιν,πολύ πιό ἁπλήν : Τί θά γινόταν ἄρα γε ἐάν ἡ ἐπίθεσις καί εἰσβολή εἶχε γίνῃ σέ κάποια ἑβραϊκή συναγωγή ; Θά σᾶς ἀφήσω νά φαντασθεῖτε μόνοι σας ( πρᾶγμα εὐκολότατον) γιά τό τί θά γινόταν, ἁπλῶς θά σᾶς θυμίσω πώς γιά μίαν φωτογραφία τοῦ κτηρίου τῆς συναγωγῆς στό Θησεῖον,κάποιος πολίτης παρ'ὁλίγον νά βρεθεῖ κατηγορούμενος στά δικαστήρια :

Κράτος εν κράτη η Συναγωγή στο Θησείο!!Απαγορεύεται να φωτογραφίζεις Συναγωγές!Ισχυρά μέτρα ασφαλείας!

Γιά τήν περίπτωσιν δέ, πού κάτι παρόμοιον ( ἐπίθεσις - εἰσβολή) λάμβανε χώραν σέ κάποιο ἰσλαμικό τέμενος δέν θέλω οὑδέ νά φαντασθῶ τί θά πάθαιναν οἱ εἰσβολεῖς ...

 Ἀλλά εἴπαμε βρισκόμαστε στήν χώραν τοῦ μπεῖτε "σκύλοι ἀλέστε" ἀλλά κυρίως σέ μία χώραν ὅπου ὅλοι,μά ὅλοι οἱ ἀλλοι προστετεύονται ( ὑπέρ τοῦ δέοντος) ἐκτός ἀπό τούς ἴδιους τούς κατοίκους της, τούς Ἕλληνες...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου