" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Οἱ δύο ἐποχές τῆς Εὐρώπης


Παιδιά τῆς προπολεμικῆς Εὐρώπης ( Αὐστρία ) 


Παιδιά τῆς μετα-πολεμικῆς Εὐρώπης : Young Muslim girls in a Koran school in Austria.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου