" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Ἡ παρακμή τῆς Δύσεως


« Ἔτσι ὅμως αἰσθάνεται ὁ ξένος ὁλόκληρο τόν πολιτισμό μας, τήν ἀποφασιστική κατεύθυνση τῶν κλιτῶν τῶν ναῶν μας καί τῆς διάρθρωσης τῶν ὀρόφων ὅλων τῶν προσόψεων, τῆς προοπτικῆς βάθους τῆς ζωγραφικῆς μας, τήν πορεία τῆς τραγωδίας καί τῆς ἀφήγησης, ἀλλά καί τῆς τεχνικῆς καί ὁλόκληρης τῆς ἰδιωτικῆς καί δημόσιας ζωῆς μας. Αὐτόν τόν ρυθμό τόν ἔχουμε στό αἷμα μας καί γι’ αὐτόν τόν  λόγο δέν τόν προσέχουμε. Ἄν συνυπάρξει μέ τόν ρυθμό μιᾶς ξένης ζωῆς, τό ἀποτέλεσμα θά ἦταν μία ἀνυπόφορη δυσαρμονία.»

Oswald Spengler, «Ἡ παρακμή τῆς Δύσης»
Τά βασικά σημάδια κατάρρευσης τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ,ἐπισημαίνονται ἀπό τόν Σπένγκλερ στά ἐξῆς : ἡ ἐπικρατοῦσα δύναμις τοῦ χρήματος,ἡ κυριαρχία τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως,ἡ ἔλλειψις πρωτοτύπων διανοουμένων καί δημιουργῶν σ'ὅλους τούς τομεῖς τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς παιδείας. 

Σκεφθεῖτε πώς ὁ Σπένγκλερ πέθανε τό 1936. Τί θά ἔλεγε ἐάν ζοῦσε σήμερα; Ἁπλῶς θά ἐπιβεβαιωνόταν ! 

Ἡ Πελασγική
Διαβᾶστε ἐδῶ : 

O Spengler για τη σύνδεση αίματος και πολιτισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου