" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Στίς 5 Ἰουλίου 2015 ὁ Axel Chipra ἀπέδειξε πῶς ἐννοεῖ τήν ...λαϊκή κυριαρχία


«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»). 

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ. Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.»

3.558.450 ἐψήφισαν ΟΧΙ καί ὁ  Axel Chipra ἀπεφάσισε πώς πρέπει νά τό γράψῃ στά παλαιά του τά παπούτσια (πού δέν ἔχει,βεβαίως) καί νά πάῃ μέ τήν οὐρά στά σκέλια καί νά ὑπογράψῃ ὅ,τι τοῦ ἔδωσαν οἱ τρεῖς ...θεσμοί ! 

Ἀπορία : τό δημοψήφισμα τί τό ἤθελε; 

Ἀλλά ἡ μεγαλύτερη ἀπορία μου εἶναι : αὐτό τό πόπολο,πού εἶχε στήσῃ χορούς καί πανηγύρια γιά τό «ὑπερήφανο» ΟΧΙ, μετά τό ξεπούλημα ἀπό τόν Axel,γιατί νά ΞΑΝΑψήφισε; 

Ἔλα ντέ !


Νά γιατί ἔχω,κυριολεκτικῶς,κουραστεῖ νά λέω τά ἴδια καί τά ἴδια...

Δυστυχῶς,δέν ὑπάρχει ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΠΙΣ,γιά τοῦτον τόν τόπον...Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου