" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Καλά αὐτούς γιατί τούς ἔχουν ἀκόμη ἐλευθέρους;


 Τί λέει ἡ ἀκροτελεύτιος διάταξις τοῦ Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων γιά τήν βιαίαν κατάλυσιν τοῦ Πολιτεύματος,στήν οὐσίαν τοῦ ἰδίου τοῦ Συντάγματος τό ὁποῖον ἔχουν ὑποχρέωσιν νά σέβονται ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες, ὅπως ῥητῶς ἀναφέρει τό ἄρθρον 120,παράγραφος 2 : 

" Ὁ Σεβασμός στό Σύνταγμα καί τούς νόμους πού συμφωνοῦν μέ αὐτό καί ἡ ἀφοσίωσις στήν Πατρίδα καί τήν Δημοκρατία ἀποτελοῦν θεμελιώδη ὑποχρέωσιν ὅλων τῶν Ἑλλήνων .

Γιά δέ τήν βιαίαν κατάλυσίν του ἀναφέρει ἡ παράγραφος 4 : " Ἡ τήρησις τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων, πού δικαιοῦνται καί ὑποχρεοῦνται νά ἀντιστέκονται μέ κάθε μέσον ἑναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νά τό καταλύσῃ μέ τήν βίαν

Πᾶμε πρῶτα στόν σεβασμό τοῦ Συντάγματος. Ποιός δέν σέβεται τό Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων καί τό ὁμολογεῖ δημοσίως ; Ποιός ἄλλος, τό γνωστόν διά τόν προδοτικό του ῥόλον κομμουνιστικό κόμμα Ἑλλάδος : 


Ποιός ἐπιδιώκει τήν βιαίαν κατάλυσιν τοῦ Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων καί τό ὁμολογεῖ δημοσίως καί ἐπισήμως διά τοῦ ἀρχηγοῦ του ; Καί πάλιν τό κομμουνιστικόν κόμμα Ἑλλάδος : 


Ἐρώτησις πρώτη : Γιατί δέν ἔχει ἐπέμβη κάποιος Εἰσαγγελεύς ὥστε νά μαζέψῃ τούς παραβάτες τοῦ Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων ; Δέν εἶναι παράβασις ἡ μή τήρησις ἄρθρων αὐτοῦ ; Ἡ διακήρυξις ἀσεβείας πρός αὐτό δέν ἀποτελεῖ παράβασιν; 

Ἐρώτησις δευτέρα : Ἡ παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 120 τοῦ Συντάγματος λέει ῥητῶς πώς οἱ Ἕλληνες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ νά ἀντιστέκονται ἑναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχηρεῖ κατάλυσιν αὐτοῦ. Δηλαδή ὑποχρέωσίς μας εἶναι ν' ἀντισταθοῦμε στό κκε καί τούς συμμορίτες του (πῶς ἀλλιῶς ὀνομάζονται ἆρα γε ἐκεῖνοι πού ὁμολογοῦν ΒΙΑΙΑΝ κατάλυσιν Πολιτεύματος ; ) 
Τήν ἀντίστασιν αὐτήν μιᾶς καί δέν τήν διευκρινίζει τό ἄρθρον τήν μεταφράζουμε κατά τό δοκοῦν...

Ἐρώτησις τρίτη καί φαρμακερή : Ἀφοῦ δέν σέβονται τό Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων καί ἀφοῦ ἔχουν ὡς ἀκατάπαυστον σκοπόν τους τήν ΒΙΑΙΑΝ κατάλυσίν του, γιατί ἀπολαμβάνουν ὅλα ὅσα τό Σύνταγμα αὐτό τούς προσφέρει; Βουλευτικές θέσεις ( μισθούς, προνόμια,ἀσυλίαν), κρατικήν χρηματοδότησιν (ἐνδεικτικῶς :  τό 2012 πῆρε 3 ἑκατομμύρια, 2014 1.300.000 εὐρῶ,  α'δόσις 2015 412.000 εὐρῶ,α'δόσις γιά τό 2016 330.000 εὐρῶ).

Καί τέλος γιατί ...τιμοῦν μέ τήν παρουσίαν τους τήν ἑορτήν τῆς Δημοκρατίας στά ἐτήσια πανηγύρια τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου ; 


Τελικῶς ἤ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ τούς ἀφελεῖς πού τούς ἀκολουθοῦν πού σημαίνει πώς εἶναι μεγάλοι ἰδεολογικοί ἀπατεῶνες ἤ 67 χρόνια τώρα ἡ ψευτοδημοκρατία τῆς ἑλλαδικῆς βαυκαλίζεται πώς τούς εἶχε ...νικήσῃ  ! ! ! 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου