" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Προσευχή γιά τήν Παλμῦρα . Ὁ Ῥῶσσος μαέστρος διευθύνει τήν ὁρχήστρα στά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως !Συμφωνική Ὀρχήστρα τῆς Ῥωσσίας μέ ἐπικεφαλής τόν Valery Gergiev ἔδωσε σήμερα (5 Μαΐου) μίαν μοναδικήν παράσταση στήν Ἀρχαῖα Παλμῦρα τῆς Συρίας,ἡ ὁποῖα προσφάτως ἀπελευθερώθη ἀπό τήν ἰσλαμική 10μηνη κατοχή, ἀπό τά Συριακά στρατεύματα μέ τήν ἀπό ἀέρος βοήθεια τῆς Ῥωσσίας. 

Ἡ συναυλία τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας εἶχε τίτλον "Προσευχή γιά τήν Παλμῦρα - ἡ μουσική ἀναβιώνει τά ἀρχαῖα ἐρείπια " καί διεξήχθη στό Ῥωμαϊκό θέτρο τῆς Παλμύρας, μία ἐκ τῶν ἐλαχίστων περιοχῶν πού ἔμειναν ἀνέπαφες ἀπό τήν καταστροφική μανία τῶν ἰσλαμιστῶν τοῦ ISIS .

 
Ἡ μουσική τιμᾶ ὅσους ἔπεσαν στόν ἀγῶνα ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως καί θά ὑποστηρίξει τίς τεράστιες προσπάθειες πού θά χρειστοῦν ὥστε νά ἀποκατασταθοῦν τἀ κατεστραμένα ἀρχιτεκτονικά ἀριστουργήματα τῆς πόλεως, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπαν οἱ διοργανωτές.   

Ῥῶσσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Ποῦτιν δήλωσε πώς ἡ Συναυλία αὐτή εἶναι μία ἔνδειξις σεβασμοῦ στά θύματα τοῦ ἐξτρεμισμοῦ καί ὑπόσχεσις τῆς ἐλπίδος γιά μίαν νίκη ἐπί τῆς τρομοκρατίας σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον : " Θεωρῶ  τήν Συναυλία  αὐτήν ὡς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης, μνήμης καί ἐλπίδος" εἶπε προσθέτοντας πώς ὅλοι θά πρέπει νά εἶναι εὐγνώμονες σέ "ὄσους ἀγωνίζονται κατά τῆς τρομοκρατίας χωρίς νά φείδονται  τήν ζωήν τους


 Ὁ Ῥῶσσος Πρόεδρος κάλεσε ὅλους νά θυμοῦνται "ὅλα τά θύματα τῆς τρομοκρατίας" καί "νά μήν ἐλπίζουν μόνον γιά τήν ἀναβίωσιν τῆς Παλμὐρας ὡς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀνθρωπότητος ἀλλά καί γιά τήν διάσωσιν τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ ἀπό αύτήν τήν τρομερήν ἀπειλήν τῆς Διεθνοῦς τρομοκρατίας"

Ἡ Παλμῦρα ἀποτελεῖ μνημεῖον πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς UNESCO καί κατά τό προηγούμενον ἔτος εἶδε νά καταστρέφονται ἀριστουργήματα ὅπως ἡ Ἀψίς τοῦ Θριάμβου, ὁ Ναός τοῦ Baalshamin καί ὁ Ναός τοῦ Bel. 
Οἱ τρομοκράτες τοῦ ISISλεηλάτησαν ἐπίσης τά Μουσεῖα τῆς Παλμῦρας καί βανδάλισαν πολύτιμα ἐκθέματα. Μία ὁμάς ἐμπειρογνωμόνων ἐργάζεται σήμερα σκληρά πρός ἀποκατάστασιν ὅσων ἔχουν ἀπομείνει ἀπό τήν καταστροφική μανία τῶν ισλαμιστῶν τρομοκρατῶν.


Ἑλλάς Αἰώνιον / πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου