" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Κῦττα κάτι συμπτώσεις (;) ! Ἐπί Βλαδιμήρου τοῦ Α΄ ἡ Ῥωσσία ἐκχριστιανίσθηκε. Καί Βλαδίμηρος ὁ Ποῦτιν πού τήν ἔκανε καί πάλι Ὀρθόδοξον Χριστιανική Αὐτοκρατορία !


Καί φυσικά ἡ Ἁγία Σοφία ἔπαιξε πολύ σημαντικόν ῥόλον στήν ἀποδοχή ἀπό τούς Ῥώσσους τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Βλαδιμήρου περιγράφοντας τήν ἐντύπωσίν τους ἀπό τήν ἐπίσκεψιν στήν Κωνσταντινούπολιν καί τήν λειτουργία πού παρηκολούθησαν στόν Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Θεοῦ, εἶπαν πώς δέν ἤξεραν ἐάν βρίσκονταν στόν οὐρανό ἤ στήν γῆν ! Δέν μποροῦσαν νά περιγράψουν μέ λόγια τά συναισθήματα πού ἔνοιωσαν ! Ὁ Βλαδίμηρος ἀσπάστηκε τόν Χριστιανοσμό τόν ὁποῖον κατέστησε ἐπίσημον θρησκεῖα τῶν Ῥώς (ἔτσι ὀνομάζονταν οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν Ῥώσσων) καί βαπτίσθηκε στήν Χερσώνα τῆς Κριμαίας ! 
Σήμερα ἕνας ἄλλος Βλαδίμηρος, ὁ Ποῦτιν ἔχει πετύχει νά ἀναβιώσῃ τό μεγαλεῖον τῆς πάλαι ποτέ κραταιᾶς Ῥωσσίας καί νά ἐξυψώσῃ τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανισμό, μετά ἀπό τήν λαίλαπαν τοῦ κομμουνισμοῦ τῆς σοβιετικῆς ἑνώσεως, ἐκεῖ ὅπου ἑκατονταετίες ἀπό τόν Βλαδίμηρον Α' ἕως τούς Ῥομανώφ εἶχε συνδέσῃ τήν ὕπαρξίν της μέ τήν ἀποδοχήν τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καί εἶχε μεγαλουργήσῃ ! 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΕ ! 
Ἑλλάς Αἰώνιον


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου