" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Ἔρχεται ὁ Ποῦτιν ! ! !
Τήν Παρασκευή θά ἔρθῃ ὁ Ἡγέτης τῆς Ῥωσσίας,Βλαδίμηρος Ποῦτιν, ὅπως ἀνακοίνωσε καί ἐπισήμως τό Κρεμλίνο. 

Θά παραμείνῃ στήν χώρα μας γιά τό διήμερο Παρασκευή 27 καί Σάββατο 28 Μαΐου. 

Νά εὐχηθῶ ἡ ἐπίσκεψις αὐτή νά ἔχῃ καί κάποιο προφητικό ἐπέκεινα, ἀφοῦ ἡ 29η Μαΐου,ἡ μαῦρη ἐπέτειος τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἑπομένη τῆς ἀναχωρήσεως του. 

Ἄντε ὀσονούπω καί στήν Πόλιν μέ Ἑλληνική Σημαίαν !  Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου