" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Κι' ἄν δέν μεριμνοῦσαν διά τό καλόν μας δηλαδή, τί ἔπρεπε νά περιμένομεν ;Μιλᾶμε γιά πολύ μεγάλους πατριῶτες, πού πονοῦν καί ἀγαποῦν τήν πατρίδα τους καί κυρίως ἐπιδιώκουν τό ...καλό της ! Ὁ λόγος γιά τό δίδυμο τῆς ἑλληνικῆς συμφορᾶς, Τσίπρα  - Καμμένου πού καθημερινῶς ἀποδεικνύουν ὄχι ἁπλῶς πώς δέν ὑπολογίζουν Ἔθνος καί Πατρίδα ἀλλά εἶναι ἀποφασισμένοι νά μήν ἀφήσουν τίποτα ὅρθιο στόν ἔρημο αὐτό τόπο ! 

Ἔτσι μετά τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων στόν Ἔβρο, τήν ἐλεύθερη διεύλευση διά θαλάσσης στά στίφη τῶν ἀσιανῶν ἀνθρωποειδῶν ( ἀφγανούς, πακιστανούς, μπαγκλαντεζιανούς καί κάθε ἐθνικότητος τζιχαντιστῶν), 
...μετά τήν, μέ κάθε τρόπο καί μέσο, εἰς βάρος φυσικά τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, μέριμνα τῆς ἀσφαλοῦς ( ἀπό κάθε ἄποψη) διαβιώσεώς τους στήν χώρα μας, δίχως νά τούς νοιάζει οὐδόλως ἡ προώθησίς τους σέ ἄλλη χώρα τῆς Εὐρώπης (ἄλλωστε ἡ Εὐρώπη τό ἔκανε σαφές πώς τέρμα ἡ εἰσρροή λαθρομεταναστῶν στά κράτη -μέλη τῆς Ἑνώσεως, πρᾶγμα πού σημαίνει πώς θά γίνουν μόνιμοι κάτοικοι τῆς ἑλλαδικῆς)
...μετά τό χάρισμα τοῦ Αἰγαίου μας στούς γερμαναράδες ( νατοϊκούς λένε ὅμως ἀφοῦ ἡ διοίκησις θά εἶναι ὑπό γερμανό ἀξιωματικό στήν οὐσία σ'αὐτούς χαρίζεται ) !
...ἔρχεται καί ἡ κατοχή τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή τοῦ ταμείου πού ἔχει ἀναλάβει τό ξεπούλημα τῆς κρατικῆς περιουσίας καί στό ὁποῖο ὅπως ἀνακοινώθηκε θά διοικεῖται πλέον ἀπό ξένον ἐπικεφαλῆς πού θά τόν ὁρίζουν μάλιστα οἱ δανειστές ! 

Ἀλήθεια, τί ἔμεινε πλέον ὥστε νά μποροῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι ἡ χώρα δέν τελεῖ ὑπό κατοχήν ; Μήπως ἀκόμη καί τά μέτρα πού ἀνακοινώνουν κατά περιόδους, πρός ἀπαθλίωσιν τοῦ λαοῦ, ἀκόμη καί αὐτά οἱ δανειστές τά ὑπαγορεύουν ἀποστέλνοντάς τα μάλιστα καί στήν ἀγγλικήν ! 
Τώρα ἀπεργάζονται σχέδια ἀφανισμοῦ τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς ( ἀφοῦ ἤδη ἔχουν ἀρχίσει μέ τό ξεπούλημα τῆς ἑλληνικῆς γῆς)  , τό χάρισμα τοῦ Αἰγαίου πού τελικός στόχος εἶναι τά ἑλληνικά πετρέλαια καί τό φυσικόν ἀέριον, τόν ὁρυκτό πλοῦτο τῆς χώρας τόν ὁποῖο παραδίδουν κοψοχρονιά σέ ξένες πολυεθνικές-περιούσιες ἑταιρεῖες καί βεβαίως τό ξεπούλημα τῶν τραπεζῶν πού αὐτομάτως σημαίνει καί ἁρπαγήν τῶν κατοικιῶν τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, οἱ ὁποῖες φυσικά θά δωθοῦν ( μέ ἐπιδοτήσεις ἐνοικίων ὅπως ἤδη γίνεται) στούς λαθροεισβολεῖς ! 

Καί μετά ὁ ὑπουργοΠάνος καταΚα(υ)μμένος μᾶς λέει ὅτι εἶναι Πατριώτης καί θεοσεβούμενος ! Σκεφτεῖτε λοιπόν νά μήν ἦταν ! ! !  Ὅπως ὁ Τσίπρας λ.χ. πού ὄχι μόνον δέν τό νοιάζει τό κακό πού ἔρχεται διά δικῆς του χειρός, ἀλλά μᾶλλον τό χαίρεται κιόλας, ὅπως δείχνει ἡ παντελῆς ἀδιαφορία του στόν γενικό ξεσηκωμό τῶν ἑλλήνων πολιτῶν ...

Τώρα τί λέτε, θά φᾶνε ξῦλο μετά μουσικῆς ἤ μήπως ἡ μοίρα τούς ἑτοιμάζει κάτι πολύ πιό ...σκληρό ; 
Θά προτιμοῦσα, σαφῶς, τό δεύτερο ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου