" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Χάσατε τήν εὐκαρία νά ξεμπροστιάσετε τό παρακρατικό κοπρόσκυλο Πέτρο Κωνσταντίνου !

προσέξτε τήν λῦσσα στά πρόσωπα τῶν γυναικῶν

Ἄφησαν τέτοια εὐκαιρία νά πάῃ χαμένη οἱ παρευρισκόμενοι στό μέρος πού γκάριζε ὁ "περίφημος" Πέτρος Κωνσταντίνου ! 

Εὐκαιρία νά τόν ἐρωτήσουν : Ποιός εἶναι, ἀπό ποῦ εἶναι,ποῦ ἐργάζεται,τί ῥόλο παίζουν οἱ δεκάδες ΜΚΟ πού ἔχει καί ὅποιες ἄλλες τυχόν ἀπορίες εἶχαν σχετικά μέ τό παρακρατικό καί κρατικοδίαιτο αὐτό "σκυλί". 

Ἀντ'αὐτοῦ τοῦ ἔδωσαν τό δικαίωμα καί πάλι νά ΓΚΑΡΙΖΕΙ μαζί μέ τήν ὑπόλοιπη ἀγέλη του καί μάλιστα νά γκαρίζουν συνθήματα ἐκτός τόπου καί χρόνου ! Προφανῶς γιά νά έκνευρίσουν τούς ἀντιδροῦντες στόν ῥόλο τῆς ἀγέλης τῶν παρακρατικῶν σκυλιῶν ὥστε νά πέσῃ καί καμμιά "ψιλή" γιά νά ἔχουν τροφή γιά βαρύγδουπες δηλώσεις περί "φασιστοειδῶν" πού ἀμαύρωσαν τήν πορεῖα κ.λπ. 

Πλησιάστε τον μέ ἡρεμία καί ἥπιο τρόπο, ἔχοντας κοντά σας κάποια κάμερα πού νά κινηματογραφῇ καί κάντε τίς ἐρωτήσεις. Νά εἴσαστε βέβαιοι πώς ὅτι καί νά ἀκολουθοῦσε θά ἦταν ἀποκλειστικά ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ! 

Τώρα αὐτός καί ἡ ἀγέλη του ἐπέτυχαν νά σᾶς ἐκνευρίσουν καί νά σᾶς ἀνεβάσουν τήν πίεση ! Ἄντε νά 'δῶ τήν ἑπομένη φορά...


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου