" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Δέν μᾶς ἔχει ἀπομείνῃ καί τίποτα ἄλλο πέραν τοῦ νά συμπαριστάμεθα ὁ ἕνας στόν ἄλλον !Ἐπεί δή δέν μᾶς ἔχει ἀπομείνῃ τίποτα περισσότερο ἀπό τό νά βοηθοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον.Καί ἐπεί δή ὅταν ἔχεις νά κάνῃς μέ τό βρωμοσύστημα πού μπορεῖ ὅλα νά τἀ φέρῃ στά δικά του μέτρα,ἄς δώσουμε μία δυνατότητα στόν ἔντιμο Ἕλληνα ἀξιωματικό πού τό μόνον πού θέλησε ἦταν νά κρατήσῃ τήν ἀξιοπρέπειά του. Μία δυνατότητα νά δώσῃ μία τελική μάχη γιά δικαίωσιν. Ὅποιος μπορεῖ ἄς βοηθήσῃ.

Ξέρω πώς κυρίως στούς ἀνθρώπους μέ τίς δικές μας ἰδέες,ἀρχές καί ἀξίες,τό νά ὑπάρχει περίσσευμα οἰκονομικό,εἰδικῶς στίς μαῦρες καί ἄραχνες ἡμέρες πού βιώνουμε μέ τούς κομμουνιστοσυμμορίτες στήν ἐξουσία,ἀλλά καί τούς συμπαραστάτες τους, τούς ἀρχιπροδότες τῶν κατακαημένων,εἶναι μᾶλλον ἀπίθανο. Ὅμως δέν πειράζει,ἄς εἶναι καί τό ἐλάχιστον.Ὅλων μαζύ,τό ἐλάχιστον,κάποια ἀξία θά ἔχῃ καί ἡ τελική βοήθεια θά εἶναι ἡ δικαίωσις τοῦ ἐντίμου ἀξιωματικοῦ !

Ἐνημερωθεῖτε σχετικῶς,ἀπό τόν Διόδοτον ἐδῶ : 

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! Ξήλωσαν τον Αρχιλοχία που αρνήθηκε να γίνει η Φιλιπινέζα των Λαθρο παρά την αθωωτική απόφαση του Στρατοδικείου!!!!

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου