" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Νά μήν θαυμάζουμε μόνον τούς ἡγέτες πού ἀξίζουν,ἀλλά καί τούς πολίτες πού τούς ἐκλέγουν !
Ναί,ὅντως ἀξίζει νά θαυμάζουμε κάποιους ἡγέτες πού φροντίζουν γιά τό κράτος τους,τό Ἔθνος τους,τήν Πατρίδα τους,τούς πολίτες τους. Ὅπως λόγου χάριν τόν Οὖγγρο κυβερνήτη, Βίκτωρ Ὅρμπαν, πού ὅντως πολλάκις ἔχει δείξῃ τήν εὐαισθησία του γιά τήν χώρα του καί τούς πολίτες του,ἀδιαφορών γιά τίς ἐπιταγές τῆς ΝΤΠ. Ὅπως καί ἡ δήλωσις πού ἔκανε ἐσχάτως (μετά τήν ἐπανεκλογήν του) καί ἀφορᾷ τήν θρησκεία τοῦ Ἔθνους του ἀλλά καί τόν παραδοσιακό θεσμόν τῆς οἰκογενείας  :

«Ἔχουμε ἀντικαταστήση τήν φιλελεύθερη δημοκρατία, πού ναυάγησε, μέ τή χριστιανική δημοκρατία τοῦ 21ου αἰῶνος, μέ ἐγγυήσεις γιά τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, τήν ἀσφάλεια» κάνοντας σαφέστατη νύξιν στά «Σόδομα καί τά Γόμορρα» μέ τούς γάμους μεταξύ ὁμοφυλοφίλων καί τίς υἱοθεσίες παιδιῶν, λέγοντας πώς:« ἡ χώρα μας στηρίζει τό παραδοσιακό οἰκογενειακό μοντέλο τοῦ ἑνός ἀνδρός καί τῆς μίας γυναικός».Ἀλλά ἀξίξουν καί χίλια μπράβο,στούς πολίτες τῆς Οὐγγαρίας οἱ ὁποῖοι ἐκλέγουν τέτοιους ἡγέτες ! Καί μέ τόν συγκεκριμένον δέν εἶναι μία,οὔτε δύο ἀλλά τρεῖς οἱ φορές πού τόν ἐξέλεξαν στό τιμόνι τῆς χώρας τους. 

Πῶς νά μήν ζηλεύῃς καί νά μήν θαυμάζῃς ἔναν λαό πού σκέπτεται καί λειτουργεῖ γιά τό καλόν τῆς Πατρίδος του ; ! 

Υ.Γ. Ἐλπίζω (καί τό πιστεύω) πώς θά μείνῃ πιστός σ'αὐτό πού προεκλογικῶς ἔλεγε σχετικῶς μέ τίς ἀποκαλύψεις προσώπων (εἶχε κάνῃ λόγον γιά λίστα 2000 ἀτόμων,κυρίως τῶν ΜΚΟ τοῦ Σόρος) πού πληρώνονταν ἀδρῶς γιά νά βλέψουν τήν κυβέρνησίν του καί κατ'ἐπέκτασιν τήν χώρα. 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου