" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Γιά νά ξεκαθαρίζουμε τά πράγματα,γιατί ἄλλο τρεῖς Πόντιοι καί ἄλλο ὅλοι οἱ Πόντιοι...


Ἡ καταδίκη τῶν Ποντιακῶν ὀμοσπονδιῶν κατά τοῦ περιστατικοῦ στόν μπουτάρ-ογλού,μπορεῖ νά ἀκούστηκε βαρύγδουπη καί ἀρκετά σοβαρή,ἔτσι θέλησαν νά τό περάσουν τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως,δέν εἶναι ὅμως ἔτσι. Διότι ἄν διαβάσῃ κάποιος μέχρι τέλους,τήν ἀνακοίνωσίν τους θά δῇ πώς πρόκειται γιά μία ἀνακοίνωσιν πού ὑπογράφουν ΜΟΝΟΝ οἱ πρόεδροι τῶν τριῶν ὀμοσπονδιῶν.

"Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. Ακραία στοιχεία, δράστες της επίθεσης, ουδεμία σχέση έχουν με τον οργανωμένο ποντιακό χώρο.

Αναφέρουμε ότι μέλη της οργανωτικής επιτροπής των εκδηλώσεων τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τον Δήμαρχο".


Τη δήλωση υπογράφουν οι: 


Χρήστος Τοπαλίδης, Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος


Χριστίνα Σαχινίδου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων


Σέργιος Καλπαζίδης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.

(ἀπό ἐδῶ καί ἐδῶ)

Θά μοῦ πεῖ κάποιος :Ναί,ἀλλά αὐτοί ἐκπροσωποῦν τό σύνολον τῶν μελῶν τῶν σωματείων.Εἶστε σίγουροι,γι'αὐτό πού λέτε; Τούς ἐκπροσωποῦν; Δέν νομίζω.Γιά τόν ἀπλούστατο λόγον πώς οἱ πρόεδροι ἐκλέγονται ἀπό τά διοικητικά συμβούλια,ὄχι ἀπό τό σύνολο τῶν σωματείων.
Χρῆστος-Δημήτρης Τοπαλίδης
Καί ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἐκλέγονται; Κυρίως,πρόκειται γιά ἄτομα πού ἀσκοῦν πολιτική καί  προσβλέπουν σέ ὅλο καί ὑψηλώτερα ἀξιώματα. Π.χ. ὁ προηγούμενος πρόεδρος τῆς Παμποντιακῆς ὀμοσπονδίας Ἑλλάδος,Γιάννης Ἀνωνιάδης,παραιτήθη ἐπεί δή τόν Ἰανουάριο τοῦ 2015 ἐξελέγη βουλευτής Φλωρίνης μέ τήν νουδου. Ἔτσι ἔγινε πρόεδρος ὁ σημερινός Χρῆστος-Δημήτρης Τοπαλίδης ἐκ Λαρίσης,ὁ εἷς ἐκ τῶν τριῶν πού ὑπογράφουν τήν ἐν λόγῳ ἀνακοίνωσιν.

Σέργιος Καλπαζίδης
Ὁ ἔτερος ὑπογράφων,εἶναι ὁ Σέργιος Καλπαζίδης,δημοτικός σύμβουλος τῆς δημαρχιακῆς παρατάξεως τοῦ δήμου Νεαπόλεως-Συκεῶν τῆς Θεσσαλονίκης,μέ ἐπικεφαλής -Δήμαρχο τόν Σίμο Δανιηλίδη  ὁ ὁποῖος εἶχε κατηγορηθῆ γιά οἰκονομικές ἀτασθαλίες καί τοῦ εἶχε ἀσκηθεῖ κακουργηματική δίωξι ἀπό τόν Εἰσαγγελέα (ἐδῶ). Καί ποῦ ἀλλοῦ θά ἀνῆκε ὁ Δανιηλίδης ; Μά στό μΠασοκ,φυσικά ! Μέχρι καί κουμπαριά μέ τόν Ἄκη Τσοχατζόπουλο ἔχει !

Σίμος Δανιηλίδης
Σ. Δανιηλίδης:ο δήμαρχος… των δημάρχων 

Ἔτσι λοιπόν,ἀπό πασοκόφαρα καί ὁ δεὐτερος ὑπογράφων Σέργιος Καλπαζίδης. Ὀπότε ἔχουμε ἕναν ἀκόμη πολιτικάντη ! Καί ποῦ ἀποσκοποῦν οἱ βλέψεις ῶν πολιτικάντηδων; Μά ψηλά,ὅλο καί πιό ψηλά ! Δέν θά καταδίκαζε τό περιστατικόν μέ τόν μπουτάρ -ογλού ;Καί οἱ ψῆφοι; Πῶς θά πάρουμε τίς ψήφους ;!

Καί ἐρχόμαστε στήν τρίτη ὑπογράφουσα,τήν Χριστίνα Σαχινίδου.
Ἠθοποιός,δηλώνει ἡ κυρία πού ἀσχολεῖται μέ τά πολιτιστικά καί δή,τά ποντιακά !


Χριστίνα Σαχινίδου
Σέ συνέντευξίν της λέει : «Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης έιναι ενωτικός». Ναί,γιά τόν μπουτάρ-ογλού τά λέει αὐτά καί μάλιστα 3 χρόνια μετά ἀπό τήν ἀπαγόρευσιν τῆς εκδηλώσεως μνήμης στήν πλατεῖα Ἁγίας Σοφίας,πού ἔφτασε ἕως τά δικαστήρια ! Ἀλλά ἡ κυρία Σαχινίδου εἶναι ὑπεύθυνη γιά τά πολιτιστικά στόν Δῆμο Θεσσαλονίκης,πώς νά μήν ἔχει τά καλλίτερα νά πῃ γιά τόν μπουτάρ ; ! Καί βεβαίως πῶς νά μήν καταδικάσῃ τό περιστατικόν ;! Ἄ,στό πρόσωπο τοῦ Ἰβάν Σαββίδη βλέπει καί τό «αὔριο» .Δέν ξέρω φυσικά ἐάν ἐκεῖνο τό περιστατικό μέ τόν Σαββίδη καί τό ὄπλον,τό καταδίκασε...

«Το μέλλον μας, είναι οι νέοι. Αυτοί είναι το αύριο. Ένα αύριο που πιστεύω ότι έχει να κάνει με την παρουσία και τη δραστηριοποίηση του μεγάλου Έλληνα, μεγάλου Πόντιου, Ιβάν Σαββίδη» (ἀπό ἐδῶ)

Ἐν κατακλείδι νομίζω πώς ὁ καθείς ἀντιλαμβάνεται τί σήμαινε αὐτή ἡ ἀνακοίνωσις. Σίγουρα δέν ἀπηχεῖ τήν ἄποψιν τοῦ συνόλου τῶν ἀδερφῶν Ποντίων. Καί κυρίως εἶναι κρῖμα νά κατηγορήσουμε τούς Ποντίους γιά ἀνοχή σέ ὕβρεις ὀσίων καί ἱερῶν,ὅπως ἔκανε ὁ μπουτάρ-ογλού στήν γνωστή συνέντευξιν : 


Μέ ἄλλα λόγια,μπορεῖ οἱ πολιτικάντηδες νά ἔπραξαν ἀναλόγως αὐτῶν πού πρεσβεύουν,ὅμως ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα θά λάβουν,ἀπό τούς Ποντίους καί αὐτό πού πραγματικῶς τούς ἀξίζει.Ἐγώ αὐτό πιστεύω καί ἀδιαφορῶ γιά ὅποιαν ἀνακοίνωσιν καί καταδίκη βγάζουν οἱ ξεφτύλες πού θέλουν νά μᾶς ἐξουσιάζουν παντί τρόπῳ ! 

Γιά νά ξεκαθαρίζουμε τά πράγματα,γιατί ἄλλο τρεῖς Πόντιοι καί ἄλλο ὅλοι οἱ Πόντιοι...


Ἡ Πελασγική

2 σχόλια: