" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Τό Πέσαχ,ὁ Chipra καί ἡ δέησις τῆς ἐλπίδος...


Νά γιατί πρέπει νά δίνουμε τήν δέουσα προσοχή,στά λεγόμενα τῶν πολιτικάντηδων. Τῶν πολιτικάντηδων,πού ἀπό τήν σύστασιν τοῦ νέο-ἑλληνικοῦ (ἑλλαδικοῦ) κράτους (1827),δυστυχῶς μόνον προδοσίες πραγματώνουν σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων καί τῆς χώρας. Μέ ἄλλα λόγια τῶν ἀνθελλήνων πού μᾶς διαφεντεύουν,οἱ ὁποῖοι ἄν δέν εἶναι ἀλλόφυλοι τότε εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν.

Τί εἶπε λοιπόν ὁ Axel Chipra,ὡς μήνυμα γιά τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Λαμπρῆς,τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν; Προσέξτε :


«Ο φετινός εορτασμός του Πάσχα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή ελπίδας και αισιοδοξίας»

Ἔκανε λόγον,λοιπόν,γιά τό Πασχα ὡς ἑβραϊκή λέξιν ἤτοι :Πέρασμα καί ὄχι μέ τήν ἔννοια πού ἡ ὁρθοδοξία καί κυρίως ὁ ἑλληνισμός ἔχει προσδώσῃ στήν ἡμέρα αὐτήν ὡς τήν πλέον Λαμπρή ἡμέρα πού μεταφέρει καί ἑορτάζει, τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου !


Καί ἔκανε λόγον γιά τό πέρασμα στήν Νέα Ἐποχή τῆς ἐλπίδος καί τῆς αἰσιοδοξίας. Τώρα τό θέμα εἶναι γιά ποιά «νέα ἐποχή» γίνεται λόγος ;

Ἐάν ἀναλογιστεῖ κανείς πώς τό πέρασμα γιά τούς ἑβραίους εἶχε ὡς κατάληξιν τήν κατοχή τῆς γῆς τῶν Παλαιστινίων («γῆ τῆς ἐπαγγελίας»),πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά βρεθοῦν γιά πρώτη φορά μαζεμένοι ὅλοι σ' ἕναν τόπο πού τό ὅρισαν χωροταξικῶς ὡς κράτος τους,τότε ἡ «νέα ἐποχή» τῆς «ἐλπίδος καί αἰσιοδοξίας»,γι'αὐτούς,προφανῶς καί θά εἶναι ἡ ἐπιβολή τους σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον ὡς τούς μόνους  «καθαρούς»  καί περιουσίους. Οἱ λοιποί πρέπει νά προσαρμοστοῦν στόν ...πολυπολιτισμόν καί τήν ἀλλοτρίωσιν τῆς ῥάτσας τους ! Καί βεβαίως, κυρίως οἱ Εὐρωπαῖοι...Ἔτσι λοιπόν,αὐτο τό ὅν πού ἐπελέγῃ γιά νά μᾶς διαφεντέψῃ,μέχρι τό «πέρασμα» στήν ἐποχή τους,δέν μπορεῖ νά μήν κρύβῃ τήν χαρά του,βλέποντας τά γεγονότα (σύν τῆ δικῇ του χείραν) νά πραγματώνονται.

Καί μέσα σ'αὐτή τήν χαρά νά ἑορτάζῃ καί τήν ἑορτή τους (Πέσαχ) πού φέτος ἦταν ἀπό 30 Μαρτίου ἕως 6 Ἀπριλίου. Κῦττα νά δῆς !

«Η Τελευταία Ημέρα της γιορτής του Πέσαχ, της «Γιορτής της Απελευθέρωσης μας», δίνει την μοναδική ευκαιρία στους ευσεβείς πιστούς να αναπέμψουν μια υπέροχη δέηση ελπίδας για τον τελειωμό ετούτης της εξορίας και την έλευση του Μεσσία.» (ἀπό τήν ἑβραϊκή σελίδα,ἐδῶ)


(σημ. Εὐχαριστῶ τόν Σπῦρο Χατζάρα πού ἔδωσε τήν δέουσαν προσοχή καί μᾶς ...ξύπνησε : 
Ο Οβριόπουλος από την Τήλο έστειλε μήνυμα για το εβραϊκό Πεσάχ)

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου