" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Ὀφέρ Σέλαχ,Ἰσραηλίτης ἀξιωματοῦχος : « ἡ ἐπιδρομή κατά τῆς Συρίας ν' ἀποτελέσῃ τήν ἀρχή μιᾶς νέας τάξης»


« η επιδρομή κατά της Συρίας είναι μια σημαντική ενέργεια από μόνη της· θα πρέπει να αποτελέσει  την αρχή μιας νέας τάξης» 

Οφέρ Σελάχ, βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ισραηλινού κοινοβουλίου 

Ἔτσι γιά νά ξέρετε μέ ποιούς ἔχετε νά κάνετε. Ποιοί εἶναι αὐτοί πού μιλοῦν γιά «ἀνθρώπινα δικαιώματα» καί βλέπουν τούς ...κακούς κυβερνῆτες πού θέλουν νά τούς τιμωρήσουν... 
Εἶναι ἡ νέα τάξις καί ἐάν δέν συμμορφωθῆς τελείωσες...

Καί ἡ ἄλλη πλευρά,αὐτῶν πού θέλουν εἰρήνη στήν περιοχή,τῶν Χριστιανῶν :  


Βλαντιμίρ Ποῦτιν

  «Οἱ ΗΠΑ καί οἱ σύμμαχοί τους προέβησαν σέ ἐπιθετική πράξιν ἑνάντια σ' ἕνα κυρίαρχο κράτος χωρίς τήν άδεια τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, καταπατώντας τόν καταστατικό χάρτη καί τίς ἀρχές τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. 

... Ἡ ἱστορία θά βάλῃ τά πράγματα στήν θέσιν τους καί ἤδη ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ἐπιφορτιστῇ τήν εὐθύνη γιά τίς αἱματοχυσίες στήν Γιουγκοσλαβία, τό Ἰράκ, τήν Λιβύη»

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου