" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Καλό ταξείδι,Γεώργιε Μπαλταδῶρε,ἐκεῖ ψηλά, στούς ἑλληνικούς οὐρανούς πού ἀγάπησες !


Αὐτές,οἱ πρῶτες ὥρες τοῦ δυστυχήματος πού συνέβη σήμερα μέ τό ἀεροπλάνο τῆς πολεμικῆς  μας ἀεροπορίας,σίγουρα δέν εἶναι ὥρες γιά διαφόρου εἴδους κορῶνες.Ἀπό καμμία πλευρά. Αὐτό πού ἔχει σημασία τεραστία,εἶναι πώς ἕνας ἀκόμη ἕλλην ἀεροπόρος χάθηκε,μία γυναῖκα ἔχασε τό στήριγμά της καί τρία ἀνήλικα τέκνα πού ὀρφάνεψαν,αἰφνιδίως...

Ὁ νέος ἄνθρωπος,ὁ πιλότος τῆς πολεμικῆς μας ἀεροπορίας,δέν ἦταν μόνον ἕνας στρατιωτικός. Ἦταν καί σύζυγος καί πατήρ. Καί κυρίως ἦταν νέος ! Θά μοῦ πεῖτε,πώς ἡ θέσις του, ἐκ τῶν πραγμάτων ἐνέχει τόν κίνδυνον ἑνός χαμοῦ πού ἐλοχεύει ἀνά πᾶσαν στιγμήν. Ναί,ἔτσι εἶναι. Ὅμως ὅταν συμβαίνει εἶναι πολύ διαφορετικά τά πράγματα,γιά τήν οἰκογένεια αὐτοῦ πού χάνεται,ἔτσι νέος ...

Τό πῶς καί τό γιατί,ἔρχονται μετά καί γιά τήν οἰκογένεια,φαντάζομαι,μικρή θά ἔχῃ σημασίαν...

Σήμερα,πραγματικῶς ἔχω στεναχωρηθῆ πολύ μέ τό συμβάν αὐτό. Μέ τόν χαμό αὐτόν...Νά μποροῦσε νά εἶχε σωθῇ,τό παιδί,ὁ πιλότος...Ὅμως,ἡ εἰμαρμένη ἀλλιῶς ἔγραψε στό χαρτί της κι'αὐτός ἔφυγε...

Νά ξέρῃ ἡ οἰκογένειά του,πώς οἱ πραγματικοί Ἕλληνες βρισκόμαστε,νοερῶς,ἔμπλεοι θλίψεως,κοντά τους. 

Ἄν αὐτό μπορεῖ νά ἀπαλύνῃ,κατά τι,τόν βαθύ πόνον τους...

Καλό ταξείδι,Γεώργιε Μπαλταδῶρε,ἐκεῖ ψηλά, στούς ἑλληνικούς οὐρανούς πού ἀγάπησες ! Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου