" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Αἴσιον καί Εὐτυχές τό Νέον Ἔτος !


Αἴσιον καί Εὐτυχές τό Νέον Ἔτος ! 


Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο: