" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Ἔχουμε ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ἀπό κάθε ἄποψιν !


Μετά τήν νομιμοποίησιν τῆς ἀλλαγῆς φύλου στά 15χρονα,ἦρθε καί τό γλέντι ἀπό τήν μπάντα τοῦ Ναυτικοῦ μέ τό Despacito,ἕνα ἐντελῶς ἀνόητο τραγούδι μία ΑΘΛΙΑ μουσική σύνθεσις!

Το «ΕKAΨAN» τελείως στο ΥΕΘΑ! Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έπαιξε το Despacito…


Ἄχ,μωρέ ἀείμνηστε Νικόλαε Βότση,ποῦ νά ἤξερες πώς στήν μνήμη σου θά σέ περιέπαιζαν κατ'αὐτόν τόν τρόπον ...

Βρέ,σοῦ λέω ἔχουμε ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ὁλοκληρωτικῶς ! 

Διαβᾶστε ἐδῶ τό μέγα κατόρθωμα  τοῦ πλοιάρχου Νικολάου Βότση !

Ο Νικόλαος Βότσης και η βύθιση του Τουρκικού θωρηκτού Φετχί-Μπουλέντ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο (18 Οκτωβρίου 1912) 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου