" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Ἔπρεπε νά ἔρθουν τά κουμμούνια γιά νά χαθῇ ἡ Ἑλλάς,δυστυχῶς !


Θά θέλατε νά ξέρατε τί ἀκριβῶς συζήτησε ὁ Alexis Chipra μέ τόν Τράμπ,στό Ἀμέρικα; Δέν χρειάζεται καί πολύ προσπάθεια γιά νά τό ἀνακαλύψετε. Ῥῖξτε μία μαιά στίς παρακάτω φωτό καί θά καταλάβετε...Πῶς εἴπατε; Τί δέν καταλάβατε,ἀκριβῶς; Μήπως ὅτι τό πρᾶγμα ἔφτασε στό πλήρωμά του καί θά τό βιώσετε,λίαν συντόμως; Μήπως ὅτι ἡ Ἑλλάς βαδίζει ὁλοταχῶς πρός τήν νέα,ἐπίσημη πλέον,ὀθωμανοκρατία;  Μήπως τό ὅτι ἡ νομιμοποίησις τῶν τουρκικῶν συλλόγων στήν Θράκη μας,ἦταν ἁπλῶς ἡ ὑπογραφή τῆς παραδόσεως στόν Σουλτάνο; Μήπως νά χαιρετίσετε τά Δωδεκάνησα καί τό Αἰγαῖον (τό ὁποῖον ἀπό ἐποχῆς Ὀμπάμ(ι)α) μᾶς ...συμβούλευαν αἱ ΗΠΑ νά τό συνεκμεταλευτοῦμε μέ τά τουρανομογγόλια; Γιατί,νομίζετε πώς οἱ νέες ...συμβουλές-ὁδηγίες,ἀπό τό Ἀμέρικα εἶναι διαφορετικές ; Ἄμ,δέ !  Ἴδιες ἀκριβῶς εἶναι,ἀφοῦ τά σιωνιστικά σχέδια πρέπει νά ὁλοκληρωθοῦν ὅπως τά ἔχουν προγραμματίσῃ ! 

Γιατί,τί θαρρεῖτε πώς εἶναι ἡ τουρκία; Ἕνα ἀπόλυτον ὑποχείριον τῶν σιωνιστῶν τότε,τώρα καί γιά πάντα ! 

Ἔπρεπε νά ἔρθουν τά ἄθλια κουμμούνια γιά νά χαθῇ ὅτι δήποτε ἑλληνικό. Ἀπό τήν Ἱστορία,τήν Θρησκείαν,τήν Παράδοσίν μας,τό Ἔθνος μας ! 

Δυστυχῶς δέν ὑπάρχει καμμία ἐλπίς ! 

σημ. Οἱ φωτό καί ἡ πληροφορία ἀπό ἐδῶ ( Ἐγώ τούς προβάλω κι' ἄς μέ κλέβουν,ἀνερυθριάστως,αὐτοί ! )

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου