" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Οἱ «ἀθάνατοι» ἐξουσιαστές καί οἱ ...παραδόσεις τους


 
Ἔπεσε στήν άντίληψίν μου,κάποιο δημοσίευμα,παλαιό,τό ὁποῖο ἀναφερόταν στήν μυστική διαθήκη τῶν Rothschild. Αὐτό πού μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι καί θά σταθῶ εἶναι τό σημεῖο στό ὁποῖο ἐπεσήμαιναν τήν «διαφορετικότητά» τους. Συγκεκριμένως :

«...Εμείς θα έχουμε προσλάβει κάποιους από τους δικούς τους για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά μας, εμείς θα τους υποσχεθούμε αιώνια ζωή, αλλά αιώνια ζωή δεν θα έχουν ποτέ γιατί δεν είναι σαν εμάς. Οι προσλήψεις θα ονομάζονται "μυημένοι" και θα πρέπει να κατηχηθούν και να πιστεύουν σε ψευδείς τελετουργίες προς υψηλότερες σφαίρες. Μέλη αυτών των ομάδων θα νομίζουν ότι είναι ένα με μας, αλλά ποτέ δεν ξέρουν την αλήθεια. Ποτέ δεν πρέπει να μάθουν αυτή την αλήθεια, γιατί αυτό θα γυρίσει εναντίον μας. Για το έργο τους, θα ανταμειφθούν με γήινα πράγματα και με μεγάλους τίτλους, αλλά ποτέ δεν θα γίνουν αθάνατοι και να ενωθούν μαζί μας...»
(Αυτή είναι η μυστική διαθήκη των Rothschild που είναι σφραγισμένη με το αίμα τους!!!)*

Δῆλα δή,τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτοί; Τί σημαίνει τό «ἀθάνατοι» ;Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς πολλές φορές μέ ἔχει ἀπασχολήσῃ τό θέμα τῆς κάστας τῶν ἐξουσιαστῶν. Καί αὐτό διότι μέσα ἀπό τήν ἔρευνά μου διαπιστώνω πώς σχεδόν πάντα ὑπάρχει μία σχέσις «περίεργης» συνέχειας αὐτῶν παλαιόθεν. Καί ἐννοῶ πολύ,πολύ παλαιόθεν...


Ἔτσι ἀνακαλύπτω πώς πάντα,ὅπου καί ἐάν εὐρίσκοντο κατεῖχαν τά πρωτεῖα,τήν ἐξουσίαν καί βεβαίως τόν ἄμετρον πλοῦτον. Ἐρώτημα πού ἔρχεται φυσικῶς καί ἑπομένως : Τί ἄλλο θέλουν ἀπό αὐτόν τόν πλανήτη; Ἐκεῖ τό πρᾶγμα δυσκολεύει ἀρκετά,διὀτι φθάνουμε σέ σημεῖα ὀριακῶν συμπερασμάτων,ἴσως καί πέραν τῆς λογικῆς,με ὅ,τι μπορεῖ νά σημαίνῃ κάτι τέτοιο... Εἶναι ὅμως ἀναπόφευκτον. Διότι, μήπως καί ἡ  λογική δέν εἶναι ἡ καθιερωμένη «λογική» ; 


Πέραν αὐτῆς τῆς λογικῆς καί οἱ ἑορταστικές τους συναθροίσεις (πάρτυ),ὅπου ἐκεῖ πιά τά βλέπεις ὅλα ! Ὅλα; Ἔ,ναί. Ἀφοῦ ὅταν ἑορτάζεις κάτι,συνηθίζεται νά ἀκολουθῆς τήν παράδοσιν. Τίς κληρονομιές σου καί τά ἔθιμα πού παραδοσιακά ἔχεις παραλάβῃ ἀπό τίς προηγούμενες γενιές τῆς ῥάτσας σου. Γιατί αὐτοί προβαίνουν σέ τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις καί ἐμφανίσεις (κυρίως) ; ! Τί ἀκριβῶς σημαίνουν οἱ ...μεταμορφώσεις καί τά μασκαρέματά τους; ! Ποιές θύμησες θέλουν νά μείνουν ἀλησμόνητες;

Ἔλα ντέ; 
«θεοὶ δ᾽ ὡς εἶδον αὐτὸν ἐπ᾽ οὐρανὸν ὁρμώμενον, εἰς Αἴγυπτον φυγάδες ἐφέροντο, καὶ διωκόμενοι τὰς ἰδέας μετέβαλον εἰς ζῷα».(Ἂπολλοδώρου Βιβλιοθήκη Α.στ΄3)
 ( Οἱ θεοί ὅταν τόν εἶδαν -τόν Τυφῶνα- νά ἐξορμᾷ ἀπό τόν οὐρανό,ἔφυγαν στήν Αἴγυπτο,καταδιωκόμενοι,μεταμορφωθέντες σέ ζῶα )

Τίποτα ἄλλο...* Εἴτε εἶναι ἀληθινό τό δημοσίευμα τῆς μυστικῆς διαθήκης εἴτε ὄχι,τό ἐρώτημα περί τῆς «ἀθανασίας» παραμένει τό ἴδιον...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου