" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

Ἡ μουσική γενοκτονία τοῦ Ἕλληνα
...η ελληνική νεολαία έχει γαλουχηθεί με την μουσική αυτή και έχει πολιτικοποιήσει τα ρεμπέτικα, που τα θεωρεί μάλιστα τμήμα της μουσικής παράδοσης της χώρας μας. Μια παράδοση, που αρχίζει βέβαια μετά την δεκαετία του 50, γιατί μέχρι τότε ήταν στα καταγώγια της Τρούμπας του Πειραιά και μέχρι τον 2ο ΠΠ ήταν άγνωστη στο ευρύτερο κοινό.

...Η αναμόρφωση ή ανάπλαση του τρόπου σκέψεως, συναισθήματος και της εν γένει συμπεριφοράς ενός λαού είναι λοιπόν εδώ και πολλές δεκαετίες στην ατζέντα των επεμβάσεων του Ηγεμόνα σε επιλεγμένες/στοχευμένες χώρες. 

...Όλες οι τεχνικές του Tavistock επιδίωκαν έναν και μόνο στόχο – την αποσύνθεση της ψυχικής δύναμης του ατόμου και την μετατροπή του σε ένα αβοήθητο πλάσμα, χωρίς δύναμη αντιστάσεως ενάντια στους δικτάτορες της Παγκοσμίου Τάξεως. 

 ... Το τι απομένει μετά, είναι μια τυχαία διαμορφούμενη ανόητη βιομάζα, χωρίς ιστορικούς δεσμούς, φυλετικά αναμεμειγμένη και με το βλέμμα στραμμένο μόνο προς τις πιο πρωτόγονες ανθρώπινες ανάγκες. Τέλειοι σκλάβοι, ιδεολογικά τυφλωμένοι, που μπλοκάρουν και μποϊκοτάρουν διαλέξεις σε πανεπιστήμια, επειδή οι καθηγητές είναι υποτιθέμενοι φασίστες, καταστρέφουν κτίρια, μπλοκάρουν τους δρόμους και είναι συνεχώς σε πόλεμο με την Αστυνομία 

...Η αραβοποίηση του Έλληνα και η μπουζουκοποίηση των μουσικών του προτιμήσεων δεν είναι λοιπόν κάποιο φυσικό φαινόμενο ούτε και έχει σχέση με την γεωγραφική μας εγγύτητα στον χώρο της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, αλλά το αποτέλεσμα ενός Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού που του υπέβαλλε ο Ηγεμόνας για συγκεκριμένους λόγους.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τό πολύ ἐνδιαφέρον ἄρθρο ἐδῶ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου