" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Ἐπεί δή ἡ «ἐπανάληψις εἶναι μήτηρ πάσης μαθήσεως»,ὅπως ἔλεγε καί ὁ Θεῖος Πλάτων,διαβᾶστε καί δεῖτε καί πάλιν,σχετικῶς μέ τήν Λέσχην Bilderberg

 

 

Ἑλλάς Αἰώνιον

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου