" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Στήν χώρα τοῦ Τσίπρα

Μέρες δίχως ἐλπίδα ἡ μόνη ἀλήθεια τῆς ἀριστερᾶς...
by Imaginos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου