" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Σάν ἀπόψε,ξημερώματα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἁλώθηκε ἀπό τούς Ἕλληνες Ἀγωνιστές,τό Παλαμήδι,τό Γιβραλτάρ τῆς Ἑλλάδος !

φωτό

Τήν νύκτα τῆς 29ης πρός 30η Νοεμβρίου τοῦ 1822,οἱ Ἕλληνες κατέλαβον τό φρούριον τοῦ Παλαμηδίου. Στήν οὐσίαν ἐκείνη ἡ νίκη ἦταν μεγάλης σημασίας διότι τό φρούριον αὐτό,τό ἀπόρθητον,ἔμελλε νά ἀποτελέσῃ τόν βράχο,στήν κυριολεξία,τῆς ἐλευθερωμένης Ἑλλάδος ὅταν μετά 3 χρόνια,περίπου,πού ὁ Ἰμπραήμ εἶχε κυριεύσῃ σχεδόν ὅλες τίς ἐλεύθερες περιοχές τῆς ἑλλαδικῆς,ἦταν καί πάλιν τό Παλαμήδι καί τό Ναύπλιον πού στάθηκαν ἐμπόδιον τῆς ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς τῶν Ὀθωμανῶν καί Τουρκοαιγυπτίων. 

Ἔτσι,ἡ κατάληψις αὐτή,ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῶν νικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821 ! 

Διαβᾶστε τό ἔγγραφο τῆς Συνθηκολογήσεως τῶν Ὀθωμανῶν μετά τῶν Ἑλλήνων,ὅπου θά δεῖτε πολλά «ὡραῖα» πράγματα ! Ἀπό τήν ὑπόσχεσιν διαφυλάξεως τῆς τιμῆς (!!) τῶν Ὀθωμανῶν,ἕως καί τήν ὑποχρέωσιν νά πληρώσουν τήν μεταφοράν των μέ τά πλοῖα τῶν καπεταναίων (γνωστῶν καί μή ἐξαιρετέων),ἀκόμη καί τήν σίτισίν τους,ἀλλά καί χαρτζιλίκι γιά κάθε ἕναν ξεχωριστά !Ἀλήθεια οἱ Ὀθωμανοί τό ἴδιο θά ἀντιμετώπιζαν τούς Ἕλληνες;  Μᾶλλον ὄχι,ὅπως ἔχει καταγράψῃ καί ἡ ἱστορία...

Καί πρωτίστως,δεῖτε μέ πόσον σεβασμό πρός τήν Πίστιν τους ἀποδίδουν τό μεγαλύτερο μέρος τῆς Νίκης στήν Θείαν Χάριν!


Ἀξίζει βεβαίως νά διαβάσωμεν καί τίς σχετικές ἐπιστολές τόσο τοῦ Κολοκοτρώνη ὅσον καί τῆς προσωρινῆς κυβερνήσεως. Πολλά τά ἐνδιαφέροντα ! Καί προσέξτε καί τά ὀνόματα...

 
 
 


Τά ἔπιασες τά πόστα Κωλέττη,ἔτσι; 

Ὅσον γιά τίς περιουσίες τῶν Ὀθωμανῶν,στό Ναύπλιον,ὅπως ἐξιστορεῖ ὁ Μιχαήλ Λαμπρυνίδης στό ἔργο του «Ἡ Ναυπλία», ἀποσπάσματα τοῦ ὁποίου ἐδῶ φιλοξενοῦνται, ἦρθαν στά χέρια τῶν ...ἐπιτηδείων (καί ὄχι μόνον) εἴτε μέ μοίρασμα (!!) εἴτε μέ ἐξαγορά,ἀφοῦ οἱ ὀθωμανοί βλέποντας νά ἡττοῦνται,  ἄρον -ἄρον πουλοῦσαν ὅτι εἶχαν γιά νά φύγουν. Καί φυσικά ποιοί θά τά ἀγόραζαν; Μά αὐτοί πού διέθεταν χρῆμα καί χρυσό. Εὔκολη ἀπάντησις...


Ὑπῆρχαν φυσικά καί τά κρυμένα κοσμήματα καί λίρες. Αὐτά πού παράχωσαν πολλοί ὀθωμανοί,πιστεύοντας πώς θά ἐπανέρχονταν τά πράγματα στήν πρωτέρα κατάστασιν καί θά γυρνοῦσαν γιά νά τά πάρουν. Ἔτσι, πολλοί βρῆκαν,κυριολεκτικά,θησαυρούς ! 


Διαβᾶστε ἐπίσης :

Δημήτριος Μοσχονησιώτης : ἕνας ἀμνημόνευτος ἥρωας !


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου