" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Αὐτά ἔλεγε,ὁ Ζουράρις γιά τούς Ὀθωμανούς,πρό 3ετίας.Σήμερα,ὡς ὑφυπουργός στό (ἀ) Παιδείας θά τά συμπεριλάβῃ στά διδακτικά βιβλία; Ἰδού ἡ Ῥόδος...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου