" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς ἐπέλεγε διά τήν Πατρίδα τήν ὁδόν τῆς θυσίας,σήμερα οἱ πολιτικάντηδες ἐπιλέγουν αὐτήν τῆς ἀτιμώσεως ! Κάποτε, ὑπῆρχαν Ἡγέτες ! ! !Ἕνα ἀφιέρωμα γιά τήν αὐριανήν ἐπέτειον τοῦ «ΟΧΙ» πού εἶπε ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς, ὁ ὁποῖος «...προτίμησε νά ἐκλέξη διά τήν Πατρίδαν του, τήν ὁδόν τῆς θυσίας,ἀντί τῆς ἀτιμώσεως»,ὅπως χαρακτηριστικά ἔγραφε ὁ Ἰταλός Πρόξενος Ἐμμανουήλ Γκράτσι,στό κατά τό ἔτος 1947 ἐκδοθέντος βιβλίου του.  

Τά ἀποσπάσματα εἶναι ἀπό τό τρίτομο ἔργον τοῦ Νικολάου Ἀντωνακέα "Πολιτική Ἱστορία Ἑλλάδος 1821-1954 Φαυλοκρατία" καί συγκεκριμένα ἀπό τόν Γ΄ τόμο (1935-1954),σελίδες 176-182). 

 
 
 
 
 
 
Πατῆστε πάνω στίς εἰκόνες γιά νά διαβάσετε καλύτερα. 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου