" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Οἱ «χρήσιμοι» τῆς ἐξουσίας,τά παρα-κρατικά της παιδιά...« Οἱ μόνοι πού σιωποῦν γιά τίς βρωμιές πού κάνουν, εἶναι πάντα οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας πού ἄν εἶναι σοσιαλιστές τόσο τό χειρότερο » Τζιανφράνκο Σαγκουϊνέτι


Καί σημειώνει σχετικά μέ τήν σχέσιν αὐτήν (ἐξουσία - τρομοκρατία) ὁ Δ. Μπότσαρης :


 
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Δήμου Μπότσαρη : Ὁπλοφόροι τοῦ ΠΑΚ 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου