" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Οἱ «χρήσιμοι» τῆς ἐξουσίας,τά κρατικά της παιδιά...« Οἱ μόνοι πού σιωποῦν γιά τίς βρωμιές πού κάνουν, εἶναι πάντα οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας πού ἄν εἶναι σοσιαλιστές τόσο τό χειρότερο » Τζιανφράνκο Σαγκουϊνέτι


Καί σημειώνει σχετικά μέ τήν σχέσιν αὐτήν (ἐξουσία - τρομοκρατία) ὁ Δ. Μπότσαρης :


 
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Δήμου Μπότσαρη : Ὁπλοφόροι τοῦ ΠΑΚ 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου