" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

Ὅταν ὁ Ἀνδρέας ἑτοίμαζε τούς ...συνεργάτες του στά τρομοκρατικά στρατόπεδα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς,γιά νά μᾶς ...κυβερνήσουν...
Τά «μπουμπούκια» τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου πού τά ἔστελνε γιά ἐκπαίδευσιν στά στρατόπεδα τῶν τρομοκρατῶν ( Παλαιστίνη,Λίβανο, Λιβύη,Ν.Ὑεμένη),γιά νά ἔρθουν μετά καί νά πιάσουν τίς θέσεις ἐξουσίας μέχρι νά πεθάνουν...Ἀναρωτιέται κανείς : Γιατί ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου «κατασκεύαζε» τρομοκράτες; Καί μήν μοῦ πεῖτε πώς δέν ἤξερε τήν ἡμερομηνία λήξεως τῶν Ἀπριλιανῶν ! Ὅπως ἐπίσης γνώριζε καί πολύ καλῶς μάλιστα,πώς θά ἔπαιρνε τήν ἐξουσία καί μάλιστα πολύ γρήγορα ! Ἄρα,γιατί ὁργάνωνε τήν τρομοκρατία; 

Προφανῶς διότι κάθε ἐξουσία θέλει νά ἔχῃ τούς δικούς της τρομοκράτες ! Ὅπως κάποτε οἱ κουμμουνιστές εἰσχωροῦσαν μέσα στά ἐργοστάσια,στίς ἀγροτικές ἑνώσεις,στά σωματεῖα,ἔφτιαχναν τά δικά τους συνδικάτα, γιά νά ἐξυπηρετοῦν τήν ἐξουσία ...ποικιλοτρόπως...

Λέει σέ κάποιο σημεῖο τό ἐγχειρίδιο «Ὁ άνταρτοπόλεμος καί ἡ θέση τοῦ ΠΑΚ» : 


Σᾶς θυμίζουν κάτι αὐτά; Μπάααααα.....

Νά λοιπόν ποιές ἦταν οἱ πρῶτες ὁμάδες πού ἐστάλησαν στά στρτόπεδα ἐκπαιδεύσεως τρομοκρατῶν : 


Πολύ βρῶμα,ἡ ὑπόθεσις ! 

Ναί,αὐτούς τούς ἔκανε ὁ λαός τῆς ἑλλαδικῆς,ὑπουργούς,ὑφυπουργούς,εἰδικούς συμβούλους,Προέδρους σέ Κρατικές ὑπηρεσίες καί γενικῶς πλέον τῆς 20ετίας διαφέντευαν τόν τόπο ! Καί φυσικά,δέν ξέρουμε πόσοι ἀπό αὐτούς ἔχουν ἀφήσῃ κληρονομιά τίς ἐξουσιαστικές θέσεις ...

Μέ τίς ὑγείες σου, «λαέ βασανισμένε » πού ἤθελες νά μεθύσῃς τόν ...Ἥλιο καί τυφλώθηκες διά παντός  !


Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Δήμου Μπότσαρη : Ὁπλοφόροι τοῦ ΠΑΚ

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου