" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Αὐτά προωθοῦν στόν πολίτη ! Τό μῖσος κατά τῶν Ἑλλήνων σέ βιβλία πού μοιράζει ὁ ΔΟΛ στούς ἀναγνῶστες του...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου