" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Καί ποιά ἦταν ἡ παρακαταθήκη του σ᾿αὐτή τήν ζωή;


Εφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Σιούφας


Σάν πολιτικός τί ἔπραξε; Οὐδέν ἀξιόλογον πέραν τῶν συχνῶν του ὑπουργοποιήσεων γιά τήν ὑπουργοποίησιν καί μόνον.

Δημήτρης Σιούφας

Σάν ἄνθρωπος,μέσα στήν κοινωνία, τί ἔπραξε; Τίποτα περισσότερο ἀπό τήν ἐπιδίωξιν τῆς παρουσίας του,μετά τίτλων,στό κόμμα.


Σάν γονέας τί ἔπραξε; Μετέφερε στά τέκνα του τήν θεοποίησι τοῦ χρήματος,πρός ἀπόκτησιν τοῦ ὁποίου οὐδέν μπορεῖ νά σταθῆ ἐμπόδιο,οὐδέ κι'αὐτός ὁ ἀνθρώπινος πόνος !


Κατά τά ἄλλα , Καραμανλῆς : «Ἦταν σπουδαίος πολιτικός καί σπάνιος ἄνθρωπος» !

Ἔμ,ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεί πελάζει.

Καί ὡς ἐπίλογος στόν βίον του,τί ἄλλο; Ἡ ...φιλανθρωπία,βεβαίως-βεβαίως.

Ἐξιλέωσις ; Ἀργά...

ἀπό ἐδῶ
 Περᾶστε κι᾿ἀπό ἐδῶ

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου